De enige straf die ooit zal werken
Esther Groenewegen
06/03/2021
1 min
0

De enige straf die ooit zal werken, is liefde.

06/03/2021
1 min
0

Zoals je weet geloof ik zelf niet in straffen maar consequenties bij lastig gedrag. Nu hoor ik je denken, dat klinkt allemaal leuk Esther maar hoe ga ik om met het lastige gedrag van mijn kind? Ik zou zeggen doe het the 'Babeba Way'! Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel door het delen van het verhaal van een Afrikaanse stam: de Babeba's.

Wanneer iemand in hun gemeenschap zich misdraagt of onaanvaardbare dingen doet, dan wordt hij of zij naar het centrum van het dorp gebracht en omringd door alle bewoners. Elke man, vrouw en kind uit het dorp verzamelt zich in een grote cirkel rond de beschuldigde persoon. Iedereen begint dan elk om beurt en ongeacht zijn of haar leeftijd hardop tegen de beschuldigde te praten en somt alle goede dingen op die de persoon in zijn leven heeft gedaan. Elke mooie gebeurtenis en elke positieve ervaring worden in detail en met nauwkeurigheid opgeroepen en verteld. De beschuldigde wordt gewezen op zijn positieve eigenschappen, op zijn goede daden en sterke punten en zijn vriendelijkheid en behulpzaamheid worden zorgvuldig en uitvoerig gereciteerd. Tot besluit volgt nog een vreugdevolle viering en wordt de persoon symbolisch en letterlijk terug verwelkomd in de stam.

Deze stam gelooft dat elke mens geboren wordt als een inherent goed en liefdevol wezen. Maar ze weten ook dat mensen 'fouten' kunnen maken in het nastreven van geluk, liefde, vrede en veiligheid. Deze stam ziet deze fouten niet als 'slecht', maar als een schreeuw om hulp. Ze verenigen zich om die persoon te helen en hem opnieuw te verbinden met zijn ware aard, die hij tijdelijk vergeten was. Deze daad van herkenning helpt de persoon die onrecht heeft gedaan door hem te laten weten dat hij geliefd en gewaardeerd wordt.

Op deze manier, gebruikmakend van de taal van de liefde, herinnert deze stam zich dat ze allemaal speciaal zijn en dat ze van binnen goed zijn, ook al handelen ze soms niet op de juiste manier. En dat het nooit te laat is om te zijn wie je echt bent en wilt zijn. [Bron Rivendell Village]

Hoe geweldig zou het zijn als wij op deze manier zouden omgaan met het lastige gedrag van onze kinderen? Waarom zit het zo diep geworteld dat we kinderen willen straffen voor hun voor ons onaangepaste gedrag? Waarom zijn we zo gefocust zijn op het gene wat onze kinderen verkeerd doen of niet goed genoeg doen? Overal om ons heen worden we steeds geconfronteerd met alleen het negatieve in de wereld en in onze omgeving. Hoe mooi zou het zijn als wij onze kinderen gaan lief hebben op de Babeba-way!


Reacties
Categorieën