Hechtingsstijlen
Esther Groenewegen
07/14/2015
3 min
25

Hechtingsstijlen

07/14/2015
3 min
25

Om te begrijpen wat hechtingsproblemen zijn, is het belangrijk om eerst te weten hoe een veilige hechting tot stand komt. 

Wat is gehechtheid? 

Hechting of gehechtheid is een duurzame affectieve relatie tussen een kind en zijn of haar moeder. Gehechtheid is de nabijheid zoeken van specifieke volwassenen met wie een band bestaat die sterk is en een lange tijdsduur heeft. Het is een verbintenis die qua intensiviteit met geen andere relatie te vergelijken is. 

Hoe ontstaat een veilige hechting? Ik heb in mijn eerdere blogs al geschreven over het belang van een veilige en fijne zwangerschap. En dat de baby in de buik al herinneringen kan opslaan in de vorm van lijfherinneringen. Als de baby na een fijne, veilige zwangerschap geboren wordt, begint het aan een volgende hechtingsontwikkeling. Die buiten de buik van de moeder. Het is essentieel dat de moeder na de geboorte responsief op het kind kan reageren. Dit wordt bijvoorbeeld moeilijk als de moeder een posnatale depressie heeft of als het kind direct na de geboorte al bij de moeder weg gehaald wordt voor medische behandelingen Veilig gehechte kinderen bouwen via 'de cirkel van vertrouwen en hechting' een veilige hechting op. Deze cirkel wordt tijdens het eerste jaar duizenden malen herhaald. Daarmee bouwt je kind een veilige fundering op die zo belangrijk is voor de rest van zijn of haar leven. Een veilige hechting zorgt ervoor dat je kind angst, stress en emotie kan reguleren. Dat is de basis die nodig is voor je kind om veiligheid te voelen en zich dan verder te ontwikkelen in exploratie, spelen en leren.

 

Als je kind veilig gehecht is, kan het trots zijn op zichzelf, het voelt zich waardevol en heeft vertrouwen in zichzelf en in zijn of haar eigen mogelijkheden. Ook heeft een veilig gehecht kind vertrouwen in zijn of haar hechtingsfiguren. Ze weten dat zij deze mensen kunnen vertrouwen en dat zij het beste met hen voor hebben. Doordat zij dit vertrouwen hebben voelen zij de veiligheid om op exploratie [op onderzoek] uit te gaan. Niet veilig gehechte kinderen voelen deze vanzelfsprekendheid van veiligheid niet. Zij zijn vaak bij het minste of geringste angstig en blijven veilig bij de moeder op schoot zitten. Er zijn ook kinderen die de vertrouwdheid van de moeder helemaal niet opzoeken. Deze kinderen zijn vermijdend gehecht. Ze hebben niet geleerd om bij angst, pijn of stress naar de moeder te gaan voor troost. Je ziet niets aan deze kinderen. Deze kinderen lijken vaak hele lieve zoete kinderen van wie je weinig last hebt. Maar wanneer je deze kinderen zou testen op hun stressniveau's, dan is het stressniveau net zo uit balans als van een kind dat totaal uit zijn bol gaat. Alleen hebben vermijdend gehechte kinderen in hun prille jeugd geleerd dat zij voor troost en steun niet bij hun hechtingsfiguur terecht kunnen. Ainsworth-test Om te kunnen zien hoe een kind met de moeder is gehecht kun je een ‘vreemde-situatie’ test met je kind doen. Deze test is ontwikkeld door Ainsworth. Je kunt een video van deze test op youtube vinden. Wat je op de video ziet is een moeder in een ruimte met haar jonge kind. Er komt iemand anders binnen en de moeder praat wat met deze persoon. Dan loopt de moeder de kamer uit en gaat in een andere ruimte kijken hoe haar kind hierop reageert. Als je kind goed gehecht is, raakt het natuurlijk overstuur en begint het te huilen. De moeder komt na niet al te lange tijd terug en troost het kind. Als je kind goed gehecht is, is hij of zij makkelijk te troosten en kan het snel weer rustig verder spelen. Als je kind niet goed gehecht is kunnen er een aantal dingen gebeuren. Of je kind is zo overstuur dat het moeilijk is om je kind weer gerust te stellen. Dat zou kunnen betekenen dat je kind angstig ambivalent gehecht is. Of wat ook zou kunnen is dat je kind bijna niet reageert en rustig veder speelt. Dit zou kunnen betekenen dat je kind angstig vermijdend gehecht is. In beide gevallen laat het kind eigenaardig gedrag zien. In mijn volgende blogs wil ik verder ingaan op de verschillende verstoorde gehechtheidsvormen: *Angstig vermijdend gehecht *Angstig ambivalent gehecht en *Gedesorganiseerd/ gedesoriënteerd gehechtheid 

Volgende keer ga ik het hebben over angstig vermijdend hechte kinderen. Als jij nog vragen hebt over deze verstoorde hechtheidsvorm stel ze dan in onderstaande reactie box dan kan ik jouw antwoorden verwerken in mijn volgende blog. Ik kijk er naar uit om jullie vragen te mogen beantwoorden in mijn volgende blog! Hechte groet, Esther

Reacties
Categorieën