• Je bent hier:
  • Home »
PRIVACYVERKLARING ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT

In this privacyverklaring staat beschreven hoe ALS Hechten NIET vanzelf GAAT omgaat met jou persoonsgegevens. Door ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT worden persoonsgegevens verwerkt. ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons en ook verwerkt verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons op de eisen die de Wet Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en welk doel.ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT zich op het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene wordt gegeven. Daarom vragen wij uw toestemming bij elk invulformulier.

ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT zal op geen enkele manier meer gegevens verzamelen dan voor jouw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een coachingstraject dat nodig is.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Esther Groenewegen een dossier aanlegt. Je dossier bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde stappen en interventies. Deze aantekeningen worden in papieren dossiers bewaard. Alle gegevens die je ons verstrekt worden bewaard conform de wettelijke regels, te weten vijftien jaar.

Wat doen we verder met je gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • * Om een relatie met je aan te gaan, te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
  • * Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling wordt afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
  • * Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • * Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT een factuur kan opstellen.
  • * Je persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden om je voorbeeld op de hoogte te stellen van het laatste nieuws, tips en adviezen en speciale aanbiedingen.  Stel je hier geen prijs op, laat dit weten via onze mail secretariaat@alshechtennietvanzelfgaat.nl
  • * Voor onze bedrijfsvoering vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk om een goed overzicht te hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen verwerken wij persoonsgegevens.

ALS ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT vanwege een andere reden gebruik van je gegevens zal maken, zal je eerst geïnformeerd worden en zal er expliciet om je toestemming worden gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

ALS Hechten NIET vanzelf GAAT verkoopt jouw Gegevens niet aan derden en zal dit uitsluitend verstrekken Indien dit nodig is voor de uitvoering voor de overeenkomst en om te voldoen aan Een Wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Goedkeuring privacyverklaring website

Het gebruik van deze website betekent automatisch je goedkeuring van deze privacyverklaring. Wanneer je het niet eens bent gebogen met deze privacyverklaring vraag ik je vriendelijk deze site te verlaten.