Als hechten niet Vanzelf gaat 

Wanneer liefde Alleen niet genoeg is


Healing Hearts in Huis is gespecialiseerde begeleiding bij Hechtingsproblematiek.

Deze hulp is altijd maatwerk binnen een bepaald persoonlijk- of gezinstraject.

Het traject is ontwikkeld vanuit de doelstelling dat deze praktijk- en oplossingsgericht is.

Direct toepasbaar en toegespitst op de behoefte en situatie van de ouders/verzorgers en/of het kind zelf.

Healing Hearts in Huis Intensive bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Voorbespreking met de ouders en het gezin
 • Dagdeel observatie van het kind daar waar nodig is
  - thuis
  - school
  - dagbesteding
  - naschools opvang/ oppas
  - andere settingen waar uitdagingen ervaren worden
 • Na observatie bespreken van de bevindingen, mogelijke oplossingen, andere mogelijkheden
 • Opstellen van een persoonlijk behandelingsplan
 • Opstellen van een gezinsbehandelplan
 • Start van het uitvoeren van het behandelingsplan
  - Psycho-educatie voor ouders of kind
  - dagdeel gezinsbegeleiding, kan op basis van 24/7
  - dagdeel crisisbegeleiding, kan op basis van 24/7
  - dagdeel crisistoezicht bij interventie, kan op basis van 24/7
 • Training Hechtingsproblematiek
  - Wat zijn de oorzaken/symptomen?
  - Hoe ga je om met deze diagnose?
  - Hoe vertel je aan je kind wat dit voor hem of haar betekend?
  - Hoe leg je uit aan de omgeving wat er aan de hand is?
  - wetenschappelijk onderzochte trauma tools en methoden eigen maken

- de do’s en dont’s bij hechtingsproblematiek

 • Tussentijdse evaluatie momenten
  - Helder houden van de stelde doelen
  - waar nodig bijstellen van deze doelen
  - vervolg traject in aangepaste vorm vastleggen en starten
 • Eindevaluatie
  - zijn de doelen bereikt?
  - zijn er nog nieuwe doelen te stellen?
 • Na intense interventies/begeleiding is na-traject mogelijk naar behoefte
 • Mogelijkheden van na-traject
  - zoom afspraken
  - bel afspraken
  - mail contact
  - onlinetrainingen, begeleiding en platform
 • Persoonlijke handleiding voor gezin
 • Persoonlijke handleiding voor kind
 • Persoonlijke handleiding school, dagbesteding, naschools opvang, enz
 • Toegang tot het online platform

De doelen en focus van dit programma liggen op:

 • Verhogen van de zelfredzaamheid
 • Zelfregulatie lastige situaties
 • Emotieregulatie.
 • Zorglast van de ouders verlagen, ouders krijgen weer grip op het gedrag van hun kind
 • Zorglast andere familieleden omlaag, brusjes, opa en oma’s
 • Onderzoeken van nieuwe kansen vanuit mogelijkheden
  - Op school
  - Thuis
  - Naschools opvang - Studie
  - Arbeidsmarkt
 • Pyscho-educatie voor ouders en kind.
 • Aanleren van trauma sensitieve tools en methoden en deze implementeren en
  automatiseren
 • Preventie van escalerend gedrag tijdens pubertijd: nu hulp is later minder
  externaliserend gedrag met grote gevolgen voor het kind
 • Nu investeren in het herstel is later een besparing voor de samenleving: lagere kans
  op uithuisplaatsing, criminaliteit, suïcide, suïcide uitingen, drugsgebruik, loverboys- praktijken, gevangenis, instellingen
  Conclusie
  Nu investeren in het helen van vroegkinderlijk en het herstellen van de onveilige gehechtheid bij het kind is op de lange termijn een enorme lastenverlichting voor het gezin en de samenleving, financieel maar ook maatschappelijk.

Waarin onderscheidt dit programma zich van andere traumabegeleiding? 

 • Esther is zelf ouder van een kind met deze problematiek. Ze weet dus als geen ander hoe het voelt als je kind niet veilig gehecht is
 • Alles wat zij aan kennis deelt en aan begeleiding geeft heeft zij jarenlang toegepast in haar eigen gezin
 • Ze heeft zich in de afgelopen jaren op alle mogelijke manieren verdiept in de hechtingstheorie en dit bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken.

- New York Open Cente: Coaching, complementaire geneeswijzen

- HBO opleiding Hippocrates: coaching, complementaire geneeswijzen

- Solgar Vitamins: interne HBO opleiding natuurgeneeskunde, Regio manager/ adviseur voedingssupplementen 

- Therapeutic Attachment Academy Nancy Thomas, Families by Design, Denver USA

- Therapeutic Attachment Training Teresa Geruard, Attachment Services at Central Florida, Orlando USA

 • In de afgelopen 10 jaar heeft zij bijna alle trauma therapieën gedaan die er toen voorhanden waren. Hierdoor kan zij een breed georieënteerd advies geven over welke therapieën en behandelmethoden helpen
 • Ze is therapeutisch teamember op Healing Hearts Camps in Amerika waar ze 24/7 werkt met de meest getraumatiseerde kinderen vanuit de hele wereld
 • Ze is gediplomeerd in CPI’s Nonviolent Physical Crisis Invervention zodat ze veiligheid, bescherming en zekerheid kan bieden tijdens de interventies
 • Ze werkt samen met een Amerikaanse team van Attachment therapeuten : Nancy Thomas, Teresa Guerard, Sarah Owen en Deborah Hage, Karen Poitras, Shari Unger Shine, 
 • Ze heeft trainingen gevolgd van Bessel van der Kolk, Gabor Mate, Gordon Neufeld, Dirk Zoutewelle, Bruce Perry
 • Ze werkt vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen
 • Door haar enorme drive en passie voor dit onderwerp weet ze als geen ander de
  trauma-taal en trauma methoden op een hele gemakkelijk manier over te brengen
 • Deze vorm van begeleiding is anders dan andere behandeltrajecten, alles is
  maatwerk en persoonlijk op maat gemaakt
 • Er wordt gewerkt naar behoefte op 24/7 basis op locatie waar nodig is; thuis, school,
  naschools opvang en/of andere locaties. Dit omdat de ervaring leert dat elke gezin zijn eigen problematiek heeft die zich niet in kantooruren laat vangen. De diagnose houdt niet op na sluitingstijd
 • Deze manier van begeleiding wordt al jarenlang succesvol ingezet bij families in Amerika met een hoog succespercentage. Bron:  Cabrini University, Randor 19087, USA
 • Dit programma is er voor het hele systeem, bekijkt het als geheel en geeft aandacht waar dat nodig is 

Start van het programma?
In overleg of na goedkeuring vanuit de gemeente.

Interesse in dit programma?
Plan een afspraak zodat je samen met Esther in gesprek kunt over de mogelijkheden, om jouw persoonlijke situatie te bespreken en om te kijken of er een match is.

Plan de afspraak via secretariaat@alshechtennietvanzelfgaat.nl

"Ik geloof dat elk kind een talent heeft en dat dit met de juiste omgeving, mindset, tools en tips tot volle potentie kan komen"


Ik ben Esther Groenewegen en ik begrijp precies wat je dagelijks doormaakt. 

Ik ben zelf ook ouder van een zorgintensieve dochter met de diagnoses Reactieve Hechtingsstoornis en Gilles de la Tourette.

Ik weet dus als geen ander hoe het voelt als je kind onveilig gehecht is.

Jarenlang heb ik de strijd met het hechtingsmonster, zo noemen wij de diagnose bij ons thuis, in eenzaamheid gestreden.

Toen mijn dochter 6 jaar werd was de situatie thuis onhoudbaar geworden en is zij 2 jaar opgenomen geweest in dagbehandeling.

Daar werd pas duidelijk wat er aan de hand was: mijn dochter was geen vervelend en onhandelbaar kind, mijn dochter is onveilig gehecht en had last van haar brein wat constant in overlevingsmodus stond.

Vanaf dat moment heb ik mijn baan als internationaal fotomodel opgezegd en ben mij gaan focussen op het herstel van onze hechting. 

Nu is zij volwassen geworden en ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend trots op haar kan zijn en dat ik nu niet meer zo ontzettend bang ben voor haar toekomst.


Dit gun ik jou en je kind ook!

Laat mij jou helpen met dit fantastische programma zodat jij ook op de juiste wijze het hechtingsmonster, de diagnose en dus niet je kind, bij jou thuis kan verslaan.Laat jouw kind 1 of meerdere van deze gedragingen zien?

 • Aantrekken/Afstoten
 • Woede/ Agressie 
 • Moeite met gezag 
 • Liegen 
 • Stelen
 • Verslavingen 
 • Moeite met vriendschappen 
 • Zoekt geen troost, hulp of steun zoeken bij ziekte of pijn
 • Ander vreemd, onaangepast gedrag 

Ben ouder en herken jij je zelf in 1 of meerdere van de volgende punten?

 • Je zou graag een fijne en veilige met je kind willen maar het lukt je gewoon niet
 • Je hebt je zelfs al een beetje terug getrokken om dat je al jarenlang keer op keer zo bent afgewezen  
 • Je worstelt met gevoelens  die je niet met anderen durft te delen omdat jij je daar over schaamt
 •  Je bent er soms van overtuigd dat jouw kind niet geleerd heeft om van jou te houden 
 • Je voelt dat je niet de juiste tools, tips, inzichten en mindset hebt om jouw kind goed te helpen
 • Je hebt van de reguliere hulpverlening gehoord dat zij je ook niet meer weten hoe het nu verder moet 
 • Het liefst wil je de hele dag met een kussen over je hoofd in bed blijven liggen omdat je voelt dat je meest falende ouder van de hele wereld bent 

Neem dan contact met ons op, wij kunnen jou helpen! 

secretariaat@alshechtennietvanzelfgaat.nl

Voor wie is Healing Hearts in Huis?

Voor pleeg-, gast-, adoptie- en biologische ouders

 • van kinderen vanaf 4 tot 13 jaar
 • van kinderen met een lagere emotionele- of mentale leeftijd
 • die weten dat liefde alleen niet genoeg is
 • die verlangen naar een liefdevolle, veilige en intieme band met hun kind
 • die ervan overtuigd zijn  dat hun kind tot volle potentie kan komen
 • die dapper en 'eigen-wijs' genoeg zijn om gaan de slag te gaan 
 • die er écht voor willen gaan en dus niet na 1 poging roepen: Dit helpt ook niet! 
 •  die niet bang zijn om naar hun eigen gehechtheid te gaan kijken 

Voor wie is dit programma niet?

Voor ouders

 • die denken dat de onveilige gehechtheid van hun kind vanzelf over gaat 
 • die denken dat ik alle problemen voor hen kan oplossen  
 • die opzoek zijn naar een magische therapie of 'tover-pil' 
 • die vinden dat hun kind 'gefixed' moet worden 
 • die alles denken te weten over vroegkinderlijk trauma
 • die geen veranderingen willen aanbrengen in hun opvoeding
 • Professionals, maar natuurlijk wel van harte welkom om deze dag mee te ervaren. 

Dit Programma gaat je helpen! 

In dit programma gaan we met bovenstaande uitdagingen aan de slag. 

Je zult eraan moeten werken en dit zal soms echt niet makkelijk zijn, maar 1 ding is zeker, je krijgt geweldige tools, strategieën, oefeningen en handvatten om het hechtingsmonster, de diagnose dus, bij jouw thuis liefdevol aan te pakken.

Vanaf nu hoef je het niet meer alleen te doen, we gaan het samen doen.

Op moeilijke momenten heb je nu iemand die jou echt begrijpt, en waar je tijdens dit programma 24/7 bij terecht kunt. 

Stel het aanmelden niet uit, want de het Healing Hearts in Huis  programma is maar 5x per jaar beschikbaar

Ik kijk er naar uit om persoonlijk jou en je gezin aan de slag te gaan,