Wist je dat vroegkinderlijk trauma ook gevolgen heeft voor de lichamelijke gezondheid van je kind?

In dit blog wil ik met je delen dat vroegkinderlijk trauma niet alleen gevolgen heeft voor de hechting van je kind, maar ook voor de algehele gezondheid en zelfs voor de kwaliteit van de rest van het leven van je kind.

Ik heb al eerder verteld dat veel kinderen verkeerd worden gediagnosticeerd omdat hechtingsproblemen nog niet bekend genoeg zijn, zelfs niet bij professionals. Daarom krijgen veel kinderen en volwassenen het label ADHD, PDD-NOS of ADD ‘opgeplakt’.

Maar als je deze kinderen en volwassen uitgebreid zou gaan onderzoeken met behulp van een familiegeschiedenis anamnese kom je er achter dat deze kinderen helemaal geen ADHD, PDD-NOS of ADD hebben.

Veel van deze kinderen en volwassen hebben een trauma opgelopen in de eerst jaren van hun leven. Ze hebben een ouder gehad die aan het vechten was tegen een drank- of drugsverslaving. Of ze hebben een ouder gehad die aan het vechten was tegen een mentale ziekte zoals een [zwangerschaps-] depressie, een burnout of het verlies van een dierbare [rouw]. Of een van de ouders kwam zelf uit een gezin met geweld en drank- en drugsproblemen.

Als je geen goede uitgebreide anamnese afneemt kunnen hechtingsproblemen makkelijk over het hoofd worden gezien, vooral als de oorzaken van de verstoorde hechting niet goed zichtbaar zijn of alweer een stuk verbeterd zijn.

De trouwe lezers van mijn blog weten al dat dit vroegkinderlijk trauma voor grote problemen zorgt voor het brein en de hechting van onze kinderen.

Maar vroegkinderlijk trauma heeft ook een groot effect op het immuunsysteem en het hormoonsysteem. Het heeft zelfs effect op ons DNA.

Ondanks het feit dat veel kinderen en volwassen met deze problemen te maken hebben, zijn consultatiebureaus, huisartsen en andere professionals niet getraind om vroegkinderlijk trauma te herkennen.

In Amerika is een groot onderzoek gedaan, het ACE-onderzoek: The Adverse Childhood Experience [de negatieve ervaringen uit de kindertijd]

Het ACE-onderzoek is een van de grootste onderzoeken dat is uitgevoerd en waaruit blijkt dat negatieve ervaringen in de vroege jeugd grote gevolgen hebben voor het verdere leven van een persoon.

In dit onderzoek zijn meer dan 17.500 volwassenen onderzocht. Er heeft een uitgebreide familiegeschiedenis anamnese plaats gevonden waaruit ervaringen van mishandeling, extreme stressfactoren, verwaarlozing, en familie disfunctie naar boven kwamen. Vervolgens zijn deze mensen gevolgd en is er gekeken hoe hun verdere leven is verlopen.. Hoe was hun mentale gezondheid en hun lichamelijke gezondheid? Waren zij succesvol in het leven? Hoe gelukkig waren zij? Hebben zij gelukkige, fijne relaties en families weten op te bouwen? Het bleek dat zij op bijna alle punten minder scoorden dan de veilig gehechte volwassenen.

De ACE-vragen gaan over de volgende punten:

– Lichamelijk-, emotioneel- of seksueel misbruik

– Lichamelijke of emotionele verwaarlozing

– Mentale ziekten bij ouders

– Drugs-, alcohol- en medicijn verslavingen bij ouders

– Het plotseling wegvallen van een ouder door ziekte, overlijden, scheiding of gevangenisstraf.

– Geweld in het gezin.

Voor elke JA op een van deze punten scoor je een punt op de ACE score.

Vervolgens hebben zij de gezondheid van deze ruim 17.000 duizend mensen onderzocht.

De uitkomst van dit onderzoek is verbluffend en beangstigend.

67% van alle mensen had op zijn minst 1 punt gescoord in het ACE-onderzoek.

12,6% dat is 1 op elke 8 mensen had zelfs 4 of meer punten gescoord in het ACE-onderzoek.

Hoe hoger het aantal gescoorde punten hoe slechter de gezondheidsomstandigheden.

Mensen met 4 of meer punten hebben 4 maal meer kans om depressief te worden.

Mensen met 4 punten of meer hebben 12 maal meer te maken met zelfdoding.

Nu weten wij al dat vroegkinderlijk trauma een enorm effect heeft op het brein van een kind. Maar uit dit onderzoek blijkt ook dat vroegtijdig trauma niet alleen effect heeft op het brein en de hechting van een kind, maar ook een ongelofelijke impact heeft op de algehele gezondheid van een kind of volwassene. En daarmee een effect op de kwaliteit van het leven van een mens. ‘Kind of scary’ om dit te ontdekken!

Als deze gegevens bekend zijn, waarom wordt hier dan zo weinig mee gedaan? Daar verbaas ik mij dan zo over. Waarom wordt er dan zo enorm bezuinigd op allerlei gezondheidskosten en hulp voor kinderen? Als wij er nu voor zorgen dat wij onze kinderen zo goed mogelijk helpen als zij nog klein zijn dan zijn de gezondheidskosten als zij volwassen worden aanzienlijk lager. Of denk ik nu te simpel?

Wat we nu doen is wachten tot onze kinderen puber of jongvolwassenen worden en verkeerde keuzes gaan maken en zij daar dan vervolgens voor straffen. Dit is toch de omgekeerde wereld?

Tijdens dit ACE onderzoek werd er ook een MRI scan gemaakt van het brein.

Op deze MRI scans werd duidelijk dat er meetbare verschillen zijn in onder andere de werking van de amygdala [dit is het stresscentrum, het alarmknopje, van het brein] bij veilig gehechte mensen en bij getraumatiseerde mensen. Dit alarmknopje staat bij onveilig gehechte kinderen en volwassen ‘verkeerd’ afgesteld. Het knopje gaat bij het minste of geringste af. Kinderen met een ‘verkeerd afgestelde’ amygdala ervaren dus de hele dag door een bepaalde mate van stress. Als deze kinderen groter worden zijn ze zo gewend aan deze stress dat zij niet goed kunnen bepalen wanneer er gevaar dreigt of zoeken zij het gevaar zelfs op omdat zij dit als ‘normaal’ ervaren. Prikkelzoekend gedrag wordt dit ook wel genoemd.

 

 

Mensen die in hun jeugd zijn blootgesteld aan een hoge dosis negatieve ervaringen hebben daarom later waarschijnlijk meer kans om te gaan deelnemen aan negatieve activiteiten [crimineel gedrag, drugs- en alcohol gebruik, seksueel onveilig gedrag, enz]. Maar zelfs als deze mensen niet gaan deelnemen aan negatief gedrag hebben zij toch een hogere kans op een minder sterke [mentale] gezondheid. Het kan zelfs leiden tot vroegtijdig overlijden.

Wil jij weten hoe jij zou scoren op dit ACE-onderzoek?

Beantwoord dan de 11 vragen en ontdek of jij ook vroegkinderlijk trauma hebt opgelopen.

Je kunt de vragen vinden door op deze link te klikken: Wat is jouw ACE score?

 

 

Ik ben heel benieuwd wat je van deze vragen vindt en hoe je hebt gescoord met de vragenlijst.

Zou jij dit met mij willen delen in de onderstaande reactie box?

Nu weet Ik, ik ben dus niet gek, ik heb vroegkinderlijk trauma opgelopen en dat is niet mijn schuld. Best een opluchting…

 • Pauline schreef:

  Bedankt voor weer een interessant blog Esther. Het geeft weer stof tot nadenken! In je blog geef je aan dat een uitgebreide anamnese belangrijk is voor een juiste diagnose. Het valt mij op dat er regelmatig een combinatie van verschillende ontwikkelingsstoornissen wordt gediagnostiseerd. Weet je of er ooit onderzoek is gedaan naar de relatie tussen een hechtingsstoornis, ADHD en ASS? Misschien een interessant onderwerp volgende volgende blog?
  Voor nu in elk geval dank voor deze input. Ik kijk uit naar je volgende blog!

  • Hoi Pauline,

   Dank je wel voor je reactie op mijn blog.
   Geweldig vraag! Ik heb daar wel al dingen over gelezen maar nog niets mee gedaan omdat ik het nog niet van die kant had bekeken. Dus ik ben super dankbaar voor dit inzicht! Als ik genoeg info heb over deze vraag stelling zal ik er een blog over schrijven. Misschien hebben andere lezers wel al informatie over deze stelling? Ik zou het geweldig vinden als jullie dit dan delen op mijn blog of door mij een email te sturen!

   Warme groet,
   Esther

   • De relatie tussen een verstoorde hechting en ADHD en ASS wordt haarfijn uit de doeken gedaan door de in Canada woonachtige arts (en ervaringsdeskundige) Gabor Mate in zijn geweldige boek Scattered. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen die geinteresseerd is in dit onderwerp…

    • Hoi Anja,

     Ik zal het boek toch gaan aanschaffen ondanks dat het in het Engels is.
     Ben namelijk zeer benieuwd de relatie is tussen hechting en AHDH en ASS.

  • Hoi Olga,

   Dank je wel voor het delen van jouw score.
   Was jij al bekend met deze ACE score?
   En wat doet deze score met jou?

 • Ha Esther,

  Je schrijft in deze wakkerschuddende blog:

  “Als deze gegevens bekend zijn, waarom wordt hier dan zo weinig mee gedaan? Daar verbaas ik mij dan zo over. Waarom wordt er dan zo enorm bezuinigd op allerlei gezondheidskosten en hulp voor kinderen? Als wij er nu voor zorgen dat wij onze kinderen zo goed mogelijk helpen als zij nog klein zijn dan zijn de gezondheidskosten als zij volwassen worden aanzienlijk lager. Of denk ik nu te simpel?
  Wat we nu doen is wachten tot onze kinderen puber of jongvolwassenen worden en verkeerde keuzes gaan maken en zij daar dan vervolgens voor straffen. Dit is toch de omgekeerde wereld?”

  Om met het laatste te beginnen:
  Ik heb in een huis van bewaring voor jong volwassenen (18-23 jaar) gewerkt, in een gevangenis voor langgestraften en in een TBS-kliniek. Eraan terugdenkend maak ik de inschatting dat vrijwel ALLE gedetineerden / patiënten een hoge ACE-score hadden. En er was verdraaid weinig mededogen voor hen in de samenleving – ook nu nog lijkt de roep om een harder regime en langer eenzaam achter de deur alleen maar groter te worden – het mag immers geen hotel zijn… Terwijl je het ook zo kunt zien: “Elke kogel is een niet gehuilde traan”.

  In landen als de VS, Canada, Denemarken, Duitsland is er een beweging gaande om steeds meer van hechtingsproblematiek te onderzoeken en ook de gevolgen ervan duidelijk te krijgen – maar wij lopen in Nederland zorgwekkend achter.
  Er gaan nu wel voorzichtig stemmen op om de zorg voor baby’s in hun eerste levensjaar niet door teveel verschillende personen (in kinderdagverblijven, papadag, mamadag, opa- en omadag) te laten geven, maar mensen die zich hier sterk voor proberen te maken, worden al snel in de kranten neergesabeld.
  En dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van het hebben van een hoge ACE-score. Ook hier is nog veel te weinig aandacht voor en op consultatiebureau’s wordt er volgens mij niet gevraagd naar het psychische, sociale of financiële reilen en zeilen van het gezin.

  Als er sprake is van een onveilige thuissituatie dan zal door het veel te hoge niveau aan stresshormonen het immuunsysteem van het kind verzwakt worden, waardoor later allerlei gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.
  En door de verstoorde ontwikkeling van het babybrein kunnen ‘breinziektes’ manifest worden als ADHD en ASS.

  Esther wat heb jij een verschrikkelijk groot gelijk, als je impliceert dat wij als HELE SAMENLEVING er veel bij zouden kunnen winnen, als we hechtingsproblematiek vroegtijdig onderkennen en niet wachten totdat allerlei symptomen zich openbaren.
  En als we om welke reden dan ook toch pas gaan handelen als er al symptomen zijn, laten we dan tenminste oog hebben voor de ‘familieanamnese’ en alle betrokkenen met compassie tegemoet treden…
  Het is ook goed om te realiseren dat verlichting en heling altijd gevonden kan worden, mits men zich daarvoor openstelt – het is niet hopeloos!

  Dank je wel weer Esther en ik toast op een goede verspreiding van je belangrijke werk – proost!!!
  Hartelijke groet,
  Anja

  • Hoi Anja,

   “Elke kogel is een niet gehuilde traan”
   Wat mooi gezegd Anja!
   Dank je wel voor het delen van jouw ervaringen met jeugd delinquenten. Ik moet eerlijk zeggen toen ik nog niets wist van trauma en hechting dacht ik er net zo over als de meest mensen, hard aan pakken die hap! Maar nu ik mij heb verdiept in trauma en hechting weet ik dat wij helemaal verkeerd bezig zijn met jeugd deliquenten. Zoals straffen niet voor mijn dochter werkt, werkt straffen ook niet voor pubers en jongvolwassenen. Natuurlijk moet er een consequentie aan onaangepast gedrag verbonden worden. Maar met streng straffen bereik je volgens mij weinig en duw je deze jongeren alleen maar nog meer in de verkeerde richting. Als we deze jongeren alleen al anders zouden benaderen, benaderen vanuit een verstoorde hechting. Dan zou je bij onaangepast gedrag kunnen zeggen, oké dit is het hechtingsmonster wat aan het opspelen is en daar onder zit angst en onveiligheid. Op dat moment ga je niet in op het onaangepaste gedrag van het kind, dat komt later. Je vraagt op dat moment hoe het kind zich voelt. ‘Onstabiele kinderen hebben onstabiel gedrag’ zou je mantra moeten zijn. Pas als het kind weer in balans is, en dus weer uit zijn reptielen brein is, kun je het gaan hebben over het onaangepaste gedrag en daar een consequente op aanpassen.

   Nu ga ik niet zeggen dat ik alle antwoorden weet op de problemen, ik weet natuurlijk dat dit een complex probleem is wat niet makkelijk op te lossen is. Maar in de basis willen alle kinderen en volwassen het zelfde. Gezien worden en ergens bij horen, het liefst bij mensen die trots op je zijn voor wie je bent. En als je deze waarden niet thuis krijgt ga je dit ergens anders zoeken. Als er nou projecten zouden zijn die daar op focussen dan denk ik dat deze projecten wel succesvol zouden kunnen zijn.

   Wat fijn om te lezen dat er in andere landen nu veranderingen gaande zijn. Dat zal betekenen dat dit over een poosje ook wel over zal waaien naar Nederland. Maar misschien moeten wij niet wachten totdat het vanuit daar overwaait en moeten wij zelf de teugels in handen nemen. Maar waar moeten wij beginnen? Beginnen bij het begin, het consultatie bureau? Of misschien juist de media opzoeken en kijken of we daar een geluid kunnen geven?

   Je hebt zeker gelijk dat er altijd hoop is hoe uitzichtloos de situatie soms ook lijkt.
   Maar ook deze informatie is voor veel mensen niet goed vindbaar.

   Dank je wel voor je lieve proost!
   Dankzij jij en iedereen die mij steunt blijf ik door gaan met mijn missie hechtingsproblemen beter bekend te maken!

   • Mondjesmaat wordt er in de media aandacht besteed aan het belang van een goede hechting, zoals in Brandpunt http://www.npo.nl/brandpunt/05-05-2015/KN_1667676
    Hoogleraar psychobiologie Carolina de Weert pleit er in deze uitzending voor dat ouders, elkaar afwisselend, een vol jaar betaald verlof moeten kunnen nemen om voor hun baby te zorgen.
    De dag na deze uitzending stond er al een vernietigende column in de Volkskrant van Elma Drayer, waarin ze nogal schamper schrijft over Carolina de Weert en dat een goede dosis ouderlijke liefde, een warme muts en voldoende eten ‘goed genoeg’ is en volstaat.
    http://www.volkskrant.nl/dossier-elma-drayer/volmaakt-ouderschap-bestaat-niet~a3991616/
    Ik kan iedereen die geinteresseerd is in het belang van een goede hechting van harte het Engelstalige boek ‘Scattered’ van Gabor Maté aanraden. Zeker een leestip voor Elma Drayer!
    Esther, we gaan stug door – desnoods tegen de stroom in! Grtz, Anja

    • Hoi Anja,

     Dank je wel voor je reactie.
     Het is goed om ook tegengas te krijgen het geeft ons de kans om onze visie meer helder te krijgen voor onszelf en voor anderen.
     En gelukkig zijn we nu niet alleen meer in onze missie.
     Dank je wel voor je boekentip, ik ga hem aanschaffen. Vind het andere boek van Mate ook nog steeds geweldig!
     Titel van dit boek: Laat je kind niet los. Voor mij soms hier een daar een beetje taai om te lezen maar ik haal er super veel waardevolle tips en inzichten uit.
     A must read for every parent!!

     Hechte groet,
     Esther

 • Ashley schreef:

  Dag Esther,

  Ik scoor 5 punten, maar die zijn voornamelijk vanaf me 17de gebeurd…
  Thuis tot me 16de scoor ik maar 1…

  Gr. Ashley

  • Hoi Ashley,

   Dank je wel voor het delen van jouw ACE score.
   Gelukkig maar dat er in jouw vroege jaren een stabiele situatie was, fijn!
   En vanaf je 17e dus een onstabiele situatie, ik ben dan benieuwd of dat dan minder invloed zou hebben op jouw eigen hechting?

   Warme groet,
   Esther

   • Ashley schreef:

    Dag Esther,

    Wat een moeilijke vraag stel je zeg. Ik heb er niet echt bij stil gestaan… Maar net als mijn zoon ben ik vanaf mijn 17de door de omstandigheden toen gaan proberen te overleven. En hoe gemakkelijk trek je dan een muur voor jezelf op. Wil niet zeggen dat mijn familie er niet was voor mij, alleen ik mocht en kon ze niet toelaten… ik wilde ze niet kwetsen… en wilde niet laten zien hoe ik leed…
    Qua omgang met mijn zoon, hoe verdrietig t ook was, (daar ik een geweldige moeder ben die houdt van knuffelen, zorgzaam en altijd liefdevol is) werd het mij niet toegestaan te knuffelen en liefdevol te zorgen voor hem. Ik probeerde hem volop te beschermen, hij zat zoveel mogelijk binnen mijn muur…

    Nu dat mijn zoon zijn “trauma” aan het verwerken is dmv de emdr. Heb ik last van mijn eigen “trauma”… ik dacht dat ik het ver verstopt had…maar op t moment dat je merkt dat je geen traan van verdriet meer kunt laten dan breek je…

    Binnen mijn muur zitten mijn kidsz, daar komt niemand aan. Mijn familie is er nog steeds voor me, maar that’s it… verder… verder zien we wel…

    Liefs Ashley

    • Hoi Ashley,

     Dank je wel voor het beantwoorden van mijn lastige vraag.
     Ik snap zo goed dat jij je familie niet toe wilde laten en dat jij ze niet wilde kwetsen. Toen ik nog met de vader van mijn dochter getrouwd was wilde ik eigenlijk ook niet dat anderen wisten wat er allemaal gebeurde. Ik schaamde mij daar ontzettend over en had ook een enorm gevoel van falen. Hoe kon ik nu in deze situatie terecht zijn gekomen? En hoe kom ik hier op een veilige manier weer uit? En alles van die periode had ik ver weg gestopt want ik moest door. Ik had een dochter om voor te zorgen en er waren rekeningen die betaald moesten worden.
     Het was eigenlijk toen het mijn dochter ietsjes beter ging dat ik ‘onderuit ging’. Alsof het toen ‘mocht’ van mijzelf. Onbewust dan, ik vond natuurlijk dat ik helemaal geen tijd had om ook nog eens aan mijzelf te gaan werken. Gelukkig heb ik het wel gedaan en het heeft mij heel veel inzichten gekregen.
     Juist doordat ik de zoektocht voor mijn dochter in ben gedoken zijn er ontzettend veel dingen voor mijzelf helder geworden over mijn eigen hechting.

     Blijf jij maar lekker achter die muur zitten. Alleen jij kan jouw moment kiezen om op een gegeven moment de deur op een kier te zetten en er heel voorzichtig om heen te kijken. Alleen jij kan bepalen wanneer dit moment voor jou veilig voelt.

     Dikke knuffel,
     Esther

 • Mirjam schreef:

  Dank voor je blog!
  Zo herkenbaar dat daar geen aandacht voor is. Mijn man was depressief en heeft uiteindelijk ook een einde aan zijn leven gemaakt. Maar al die tijd was er geen enkele aandacht voor mij en de kinderen. Pas na zijn overlijden.
  Maar juist de periode ervoor had veel meer impact in mijn beleving.

  • Mirjam,

   Dank je wel voor je reactie op mijn blog.
   Whauww, ik kan mij niet voorstellen hoe dit voor jou en je kinderen moet zijn geweest. Wat bijzonder dat je dit met mij wilt delen! Hoe oud waren jouw kinderen in die periode? Hoe lang heeft deze periode geduurd? Hoe gaat het nu met jou en je kinderen? Het moet een enorme impact op de kinderen hebben gehad ten aanzien van de hechting. Heb je nu genoeg hulp, tools en tips hoe je de hechting van je kinderen toch nog kan helen? Laat mij weten als ik iets voor je kan doen!

   Mijn hart gaat uit naar jou en je kinderen!
   Warme groet,
   Esther

   • Mirjam schreef:

    Hoi Esther,
    Nu 8 jaar verder kan ik zeggen dat het goed gaat. Maar dat het zijn sporen nalaat. Jij schrijft in je blog over het opzoeken van prikkels, iets wat ik heel duidelijk herken bij mijn jongste (hij was pas 5 jaar toen zijn vader overleed).
    Ik ben mezelf ook gaan verdiepen in mijn patronen en hoe een en ander werkt. Dit omdat ik merk dat hij zeker geen ADHD kind is, maar wel enorm gevoelig is voor prikkels. Zo kwam ik zelf ook uit bij de hechting en ontdekte jouw zoektocht.
    Heel fijn om te merken dat er meer mensen zijn die dit zien. Nu nog zorgen dat we dit blijven verspreiden en meer mensen dit gaan weten. Ga dus vooral door! En ik wil graag er met je over sparren/meedenken.

    Hartelijke groet, Mirjam

    • Hoi Mirjam,

     Ik kan het mij zo goed voorstellen dat dit diepe sporen nalaat bij iedereen in het gezin. Hebben jullie niet allen PTSD? Dat kan ik mij zo voorstellen als je zoiets verschrikkelijks meemaakt. Dank je wel voor je complimenten. Als we met elkaar de moed hebben om onze verhalen te delen dan hoop ik dat er zeer spoedig meer bekendheid zal over over trauma en wat dit voor gevolgen heeft voor het brein bij onze kinderen.

     Natuurlijk hou ik mij van harte aanbevolen om daar eens met jou over te sparren!!
     Warme groet,
     Esther

 • Hallo Esther,

  Goede, sterke, informatieve blog. ‘Spread the word about the ACE Study’.
  Graag verwijs ik nog naar de site: http://www.acesconnection.com en acestoohigh.com
  Elke dag weer heel info over dit thema.

  Groet en ga door!!

  Willem

  • Hoi Willem,

   Dank je wel voor je reactie en complimenten op mijn blog.
   Ik was nog niet bekend met deze websites dus dank voor het delen van deze informatie!

 • marianne schreef:

  Hoi Esther,

  Dank voor je uitleg en test. Dit maak me nog meer duidelijk ivm het gedrag van mijn pleegdochter. Maar de redenen zijn dus allemaal bekend (bij mij en) bij Jeugdzorg etc.
  Ben t helemaal eens met je constateringen dat er meer / eerder iets mee gedaan zou moeten worden.

  Mijn score is overigens 0.

  Marianne

  • Hoi Marianne,

   Dank je wel voor je reactie
   Maar dit is nou juist het punt, bij Jeugdzorg is het allemaal bekend, maar dan ben je al bij bureau Jeugdzorg gekomen. Het is volgens mij de bedoeling dat deze informatie veel eerder bekend moet zijn. Bij consultatie bureau’s, huisartsen en ziekenhuizen. Als wij bij bureau Jeugdzorg zijn aangekomen hebben wij er al een lange, zware weg op zitten als ouders.

   Wat een heerlijk score hebt jij trouwens, de beste ‘onvoldoende’ die je maar kunt krijgen!

 • Hoi Esther,

  Mijn ACE score is 0.

  Je blog heb ik weer met veel interesse gelezen.
  Knap van je dat je dit zo kan schrijven.
  Ga zo door; ik lees het graag!

  Groetjes van Suus

  • Hoi Suus,

   Wat een bofkont ben jij met deze score!
   Eigenlijk ben ik wel heel erg geïnteresseerd hoe jij het leven ervaart.
   Dat zal een totaal andere beleving zijn als die van mij met mijn score van 7.

   Dank je wel voor je compliment over mijn blog, dat sterkt mij weer om door te gaan!

   Warme groet,
   Esther

   • Goedemorgen Esther,

    Ja, in die zin ben ik een bofkont met mijn score. Over het algemeen heb ik een fijne en leuke kindertijd gehad. Ik was wel héél vaak ziek; ik lag meer in het ziekenhuis dan dat ik thuis of op school was, maar ondanks dat heb ik het leven tot ongeveer mijn twaalfde jaar als leuk & fijn ervaren. Vanaf mijn 12de jaar veranderde mijn leven plots klap. Vanaf het moment dat de verhuiswagen op de oprit stond om alles uit te laden tot dat de verhuiswagen ruim zeven jaar later weer op de oprit stond om alles in te laden ben ik enorm gepest. 7 dagen in de week, haast 24 uur per dag!! Dat is mij niet in de koude kleren gaan zitten en ben ik van een vrolijk babbelend kind naar een niet vrolijk en steeds minder wordend babbelend kind gegaan. Een puber was ik niet, die periode is mij voorbij gegaan zeg maar. Ik werd gepest door leeftijdsgenoten…..dat wordt niet in de ace vragenlijst gevraagd…..als dat wel zo was dan was mijn score zeker heel anders. Nadat het pesten over was gegaan, door de verhuizing, heb ik het leven nooit meer zo fijn en leuk gevonden als vóór het pesten. Vele cursussen en trainingen gedaan om mijn faalangst te overwinnen, maar de faalangst gaat nooit echt weg. Over het algemeen gaat het nu goed, maar soms heb ik nog weleens last van die faalangst. De kijk op en het vertrouwen naar mijn medemens is niet meer zoals vroeger. Oke, ik ben volwassen geworden en ben geen kind meer, maar toch…..ik hoor het van andere gepeste “kinderen” ook, het zal nooit helemaal weg gaan uit je hoofd. Maar terug naar de kern van jouw vraag; hoe ervaar ik het leven? Het leven NU ervaar ik niet echt als prettig. De angst voor aanslagen, oorlogen en geweld + de zorgen rondom mijn dochtertje (de dagelijkse strijd om (h)erkenning te krijgen voor wat mijn kindje nu echt heeft, is vermoeiend, vooral ook als de instanties zeggen dat ze het ook niet meer weten en mijn dochtertje een moeilijk geval vinden……vooral het woordje geval doet het hem…), dan kan ik niet bepaald het leven als mooi bestempelen. Begrijp me niet verkeerd, ik geniet van alle momenten die leuk zijn en ik geniet van alle mooie gebeurtenissen, gesprekken met vrienden, dagjes uit, etc etc. Ik ben niet depressief, integendeel, maar ik ga niet liegen dat ik niet angstig ben voor wat er allemaal gebeurt in de wereld. Het is niet dat ik daar iedere minuut mee bezig ben, maar wel een aantal keer per week. Verder vind ik dat mijn dochtertje mijn leven heeft verrijkt. Door alles wat ik met haar mee heb gemaakt en nog steeds mee maak is mijn leven verrijkt met kennis die ik voorheen niet wist en of niet bij stil stond. Iedere dag leer ik wel iets. Je word er nog meer volwassener van, vooral ook omdat ik moet vechten als een tijger voor mijn dochtertje; ik wil het beste voor haar en ik wil dat ze gelukkig is. Ik wil weten wat er aan de hand is met haar, zodat ik en andere haar zo goed mogelijk kunnen helpen op weg naar het groter worden, op weg naar volwassenheid.
    Ik hoop dat je zo een beetje een kijk hebt op hoe ik het leven ervaar. als je vragen hebt, mail ze gerust.

    Lieve groetjes, suus

 • Hallo Esther,
  Scorre van 5. Maar met wat kanttekeningen.
  Een, lang weggestopte, misbruikervaring rond mijn 7de, een vader die opgegroeid is met een alcohol verslaafde vader, hard worden en later zijn heeft hem staande gehouden maar veel angst gecreerd bij mijn moeder en ook ons. Een niet sterke moeder die graag goed wilde doen maar met weglopen dreigde bij haar kleine kinderen, die haar verdriet angst en eenzaamheid bij mij ventileerde, die boos was toen ik daar op mijn 17de een stop op zetten, schreeuwende ruzies, geen warmte, weinig knuffels en liefde. Als kind een beetje niet plaatsbaar buitenbeentje, op de middelbare school gepest zijn, etc. Nooit bont en blauw geslagen, maar ook nooit veilig gevoeld bij mijn ouders zaken te vertellen. En nu…. voel ik me verdwaalt. Ik zoek al lang naar wat er nou mis gaat in mij. Ik heb psychotherapie gedaan en emdr en nu ben ik met een haptotherapeut aan het praten. Ik heb 1 iemand, een vriend, die me begrijpt, die zakdn herkent de rest….. ik weet het niet, maar met mij ‘dealen’ in mijn off days, lijkt onmogelijk. Mijn ouders proberen nu wel meer er te zijn, maar dat is zo dubbel omdat de basis bij hun opvoeding ligt, met beste bedoelingen, kan ik het nu niet over mijn lippen krijgen, ik sta hier, door jullie…. En dan gasn we weer van voren af aan. Op dit moment heb ik mezelf terug getrokken. Ik vertrouw niet (meer?). Bij emotionele zaken die me raken, verword ik die emotie, ik voel hem niet, ik ben! het helemaal. Ik vlucht en ben nu zooooo ongelooflijk moe…

  • Hoi Hec,

   Dank je wel voor je openhartig verhaal op mijn website. Ik weet zeker dat vele lezers zich in jou kunnen herkennen. Ik krijg namelijk veel verhalen zoals die van jou in mijn mailbox. Ik zou je het liefst een knuffel komen geven en je zeggen dat het allemaal goed gaat komen. Maar helaas is de realiteit anders. Daarom snap jij natuurlijk ook wel waarom ik het zo belangrijk vind dat deze diagnose veel eerder herkend wordt en dat er dan ook veel eerder hulp komt voor onze kinderen. Kinderen die deze hulp niet krijgen worden volwassen en kunnen dan in een situatie als die van jouw komen. Maar ook voor jou zou hulp, herkenning en erkenning moeten zijn in onze maatschappij en die is vaak niet te vinden. En toch is rond de 20% van alle volwassenen niet veilig gehecht en hebben problemen zoals die van jou.

   Lieve Hec ik wens jou heel veel sterkte en kracht, laat je het mij weten als ik iets voor je kan doen of als je een vraag voor mij hebt?
   Zou je het bijvoorbeeld fijn vinden om met andere niet veilig gehechte volwassenen in contact te komen? Ik zou je kunnen toevoegen aan onze besloten FB groep. Deze groep is voor ouders van kinderen die niet veilig gehecht zijn maar veel van deze moeders [onder andere ikzelf] zijn zelf ook niet veilig gehecht. In deze groep praten wij met elkaar wat dit voor ons betekent maar ook wat dit voor ons leven betekend en onze gezinnen.

   Je moeheid raakt mij, ik snap dat je moe bent en herken dit soms ook in mijzelf.

   Hechte groet,
   Esther

 • Lieve Suus,

  Dank je wel voor het delen van jouw openhartig verhaal.
  Ik kan mij niet voorstellen hoe vervelend en naar dit voor je geweest moet zijn met dat pesten. Ongelofelijk dat kinderen dit bij elkaar kunnen doen. Daarom heb ik ook nooit de uitspraak gesnapt: ‘Dronken mensen en kinderen spreken altijd de waarheid’. Daar ben ik het namelijk ook echt niet mee eens.
  Kinderen gaan in groepsverband opzoek naar een zondebok en als jij de pineut bent kunnen ze je leven verwoesten. Wat erg dat dit jou moest overkomen. Daar ga je dan met je 0 score, daar had je op dat moment geen fluit meer aan…

  Mijn dochter is ook twee jaar zo ontzettend geplaagd. Als ik deze zin aan het opschrijven ben voel ik mijn lichaam er gelijk op reageren, ik voel de boosheid en het verdriet van toen weer helemaal boven komen. In groep 1 en 2 zijn de hechtingsproblemen van mijn dochter steeds duidelijker naar voren gekomen. Ze had zeer eigenaardig gedrag. Alleen niemand herkende daar hechtingsproblemen in. De kinderen bij haar in de klas voelden dat er iets niet klopte bij mijn dochter. Twee jaar lang werd ze geschopt, gekrabd, geslagen en volledig buiten gesloten. Zij was het meisje wat altijd alleen in de rij stond. Wat twee jaar lang op geen een kinderfeestje is uitgenodigd. Mijn moeder hart is in die tijd gebroken. Je staat als moeder totaal machteloos toe te kijken, je kunt niets.

  Kon jij wel bij je ouders terecht? Of hielt jij het voornamelijk voor jezelf?
  Wat goed dat je hard aan de slag bent gegaan om je zelf te helen. Misschien dat je nog een heel eind kunt komen maar ik denk dat je altijd een krasje zult houden, een zwakke plek. Net zoals ik nu weet dat ik met mijn verstoorde hechting ook altijd een krasje zal houden, een zwakke plek ten aanzien van afwijzing, dingen persoonlijk nemen, faalangst. En toch gaan we door om er nog iets moois van te maken, toch. Dat lees ik ook in jouw verhaal.

  Gelukkig kan ik de wereldse problemen een beetje op afstand houden, die kan ik er echt niet bij hebben. Ik heb geleerd mij te focussen op dingen die ik wel kan veranderen. Alhoewel ik na de laatste aanslagen voor het eerst mij ook echt onveilig voelde in mijn eigen land. Dus ik begrijp je onrust wel.

  De zorg rondom je kind is natuurlijk killing dat beheerst natuurlijk jouw hele leven, dat snap ik helemaal. Toch mogen we ook blij zijn en ons bevoorrecht voelen dat wij in Nederland wonen. Oke er wordt op van alles bezuinigd in de zorg maar vergeleken met andere landen hebben wij het toch vrij aardig geregeld voor onze kinderen.

  Ik geef jou een hele dikke ‘digitale’ knuffel en wil je nogmaals bedanken voor het delen van jouw openhartig verhaal!

  Hechte groet,
  Esther

 • Hallo Esther,

  Allereerst bedankt voor je ebook. Ik heb een ACE van 1 en heb een klein meisje geadopteerd ( toen 2,5 en nu bijna 6) die elke dag weer moet strijden tegen de grote boze wereld. En wij als ouders moeten hard meestrijden om het voor haar dragelijk te laten zijn maar ook om iedereen uit te leggen dat haar gedrag logisch is uit oogpunt van haar verleden. We hebben zelf hulp van Basic Trust en we hebben daar veel vertrouwen in. Daarnaast hebben we ook ervaring met andere professionals die wellicht wel de diagnose kunnen stellen maar vervolgens niet weten wat ze er mee moeten doen. Wij hebben als ouders beiden een zeer veilige en stabiele jeugd gehad en hopen dat dat met hulp van experts genoeg basis biedt om onze dochter verder te helpen. Maar zelfs het Medisch Orthopedagogisch Centrum waar ze 1,5 jaar verbleef kon haar gedrag maar niet goed plaatsen. Ze zaten met hun handen in het haar.Ze kon niet spelen, niet eens een puzzel doen en ze deed nooit wat haar werd opgedragen. Waar moest ze nou naar toe als school?? Ze scoorde zo laag op de IQ test ze moest wel verstandelijk gehandicapt zijn !! Wij als ouders hebben dat gevoel helemaal niet. Maar een kind dat zich onveilig voelt een test laten doen bij een onbekende mevrouw in een vreemd kamertje gaat nooit iets betrouwbaars opleveren. Echt boos was ik toen ze haar uit de armen van mijn man rukten. Want wij waren niet consequent genoeg bij het afscheid nemen. Voor haar misschien wel het engste moment vd dag. Daarna is ze zeker 6 mnd teruggevallen in ontwikkeling. Niet meer praten, broekplassen en agressiviteit. En dat nadat de diagnose bij iedereen bekend was. Ik ben het inderdaad eens dat deze diagnose nog maar weinig bekendheid heeft en dat verspreiding van bijv jouw ebook noodzakelijk is. Ik ga het boek morgen al aan de kleuterjuf ( ja ja joepie ze is naar een sbo school met zmlk mogelijkheden) en de logopediste geven. Alhoewel ik weet dat gewone opvoedingstechnieken niet werken bij mijn meisje val ik ook wel eens in die valkuil. We zijn allemaal maar gewoon mens en moeten het doen met de bagage die we hebben. Zolang we allemaal de moeite nemen om internetsites als deze te bezoeken weet ik zeker dat we genoeg liefde en kracht hebben om onze kinderen weer een stapje verder te helpen. Bij mijn dochter zal de barst altijd blijven maar hopelijk leert ze een manier om daar mee om te gaan en kan ze later ook liefdevolle relaties met anderen aan te gaan. Heel veel sterkte en en begrip voor alle ouders die hier op de site aangeven dat het nog moeilijker is als jezelf al hoog scoort op de ACE. Ik hoop dat meer professionals op de hoogte raken en daarmee kinderen maar zeker ook ouders een stap verder kunnen helpen.

  Veel hechtingskracht aan allen,
  Elise

  • Hoi Elise,

   Dank je wel voor je reactie op mijn blog.
   Ik heb zo’n bewondering voor jouw/jullie als pleeg/adoptie ouders. Petje af! Fijn dat jullie een goed gevoel hebben over Basic Trust. Ik ben hier zelf niet mee bekend maar zie het regelmatig voorbij komen in de reacties. Voor jullie dochter geweldig dat zij nu veilig gehechte ouders heeft met een stabiele jeugd, je staat dan als ouders zoveel stabieler in de opvoeding van je kind. Stiekum jaloers op!
   Ik herken veel in je verhaal. Het niet kunnen spelen. Geen opdrachten kunnen uitvoeren. Ik heb mijn dochter eigenlijk nooit echt met iets zien spelen. Pas toen zij opgenomen werd is men daar met haar gaan spelen maar het is nooit echt goed van de grond gekomen, ze was toen al zes toen zij bij Yulius [een grote zorginstelling in Rotterdam] kwam. Ze heeft daarom ook zo veel ontwikkelingsstappen gemist.

   Wat fijn dat jullie als ouders het gevoeld hadden dat zij geen laag IQ heeft! Ik herken mijzelf zo in jullie verhaal. Toen mijn dochter werd opgenomen in dagbehandeling werden er testen bij haar afgenomen. Uit alle testen bleek dat zij licht verstandelijk gehandicapt was. Telkens weer scoorde zij zo laag. Maar inderdaad deze testen werden gedaan door een hele lieve maar vreemde mevrouw in een vreemd gebouw. Allemaal omstandigheden waardoor mijn dochter ‘op slot ging’. In overlevingsmodus. In haar reptielenbrein schoot. Maar ja, dat weet ik nu. Toen was het elke keer weer zo’n klap om deze uitslagen te moeten horen.
   Toch heb ik altijd mijn ‘gepaste eigenwijsheid’ behouden en daarbij mijn eigen beslissingen genomen voor mijn kind. Het werd mij niet altijd in dank afgenomen door de professionals. Maar ik heb er nog niet een keer spijt van gehad. Nu zit mijn dochter op een particuliere school en heeft zij les uit HAVO VWO boeken en heeft op MAVO niveau les en haalt voornamelijk goede cijfers. Het bewijs dat als de omstandigheden juist zijn de pure potentie van onze kinderen de ruimte heeft om naar boven te komen. Wij hebben het geluk dat wij deze school hebben gevonden en dat wij het voor elkaar hebben gekregen dat zij een plekje mocht krijgen op deze school. Ze heeft nu les in hele kleine klassen en krijgt onderwijs op maat. Ze krijgt na school elke dag huiswerk begeleiding voordat ze naar huis gaat. ideale omstandigheden die ik ieder kind met hechtingsproblemen zou gunnen.

   Wat fijn dat je mijn boek gaat delen met de kleuter juf van je dochter, hopelijk staat zij er open voor.

   En zeker weten dat wij ook gewoon mensen zijn, vanochtend nog ondervonden. Mijn dochter had met haar nieuwe school voor het eerst sportdag, super spannend voor haar natuurlijk. En als er spanning is reageert mijn dochter daar natuurlijk veel heftiger op dan bij veilig gehechte kinderen. Ik had net vannacht heel slecht geslapen en had niet de helderheid van geest om adequaat op haar gedrag te reageren. Op dit soort momenten voel ik mij dan zo falen als moeder maar ik weet ook dat ik op nog veel meer momenten wel adequaat reageer en geef wat mijn dochter nodig heeft.

   Ik hoop ook zo vurig dat mijn dochter later liefdevolle relaties kan aan gaan. En dat haar zelfredzaamheid op een gegeven moment zo is gegroeid dat zij zelfstandig kan leven en werken. Uiteindelijk willen we volgens mij allemaal hetzelfde. Dat onze kinderen zelfstandige, liefdevolle, empathische volwassenen worden die sterk genoeg zijn om de ‘grote boze mensen wereld’ in te gaan. Daar maak ik mij soms echt grote zorgen over. De wereld is zo ingewikkeld en wordt steeds complexer. Maar goed dat zijn de zorgen voor morgen en ik heb ook geleerd van mijn hele lieve therapeut Ilse Prins dat ik de ontwikkeling van mijn dochter per jaar moet bekijken. En dat doe ik dan ook. Dat geeft veel meer rust.

   Deel deze website gerust aan andere adoptie ouders of deel hem in andere adoptie netwerken, alleen met elkaar kunnen wij deze diagnose beter bekend maken!

   Hechte groet,
   Esther

  • Hoi Charlotte,

   Dat is een flinke score. Op wat voor manier heeft deze score invloed op jouw leven?

   Hechte groet,
   Esther

 • ACE 7

  Ik probeer het niet mijn leven te laten beinvloeden dat ik het leven kan leven wat ik wil leven. Maar dat is moeilijk, en het is ook lastig om jezelf te vinden, als je zo vervaagd bent gevormd door het leven.
  Maar ik geef het niet op, ik heb maar 1 leven en die wil ik goed invullen! 🙂

  • Hoi Lara,

   Dank je wel voor het doorgeven van jouw ACE score, best pittig een 7.
   Maar gelukkig lees ik uit jouw reactie dat jij een sterke vrouw bent en niet snel op zal geven.
   Ik gun je ook op moeilijke momenten mensen om je heen waar je veilige in weg kunt duiken om te schuilen.

   Hechte groet,
   Esther

 • Ace score 8, maar zou 9 ook kunnen zijn, want vraag 3 kan ik helaas geen antwoord op geven, want ben veel kwijt uit mijn jeugd…

  • Whauww, heftig zeg Didi!
   Het zegt natuurlijk ook wel iets dat je veel kwijt bent uit je jeugd volgens mij…

  • Hoi Noortje,

   Dank je wel voor het door geven van jou ACE score.
   Wat voor invloed heeft deze score op jouw leven gehad?

   Hechte groet,
   Esther

 • Bolle Greta schreef:

  Dag Esther,
  mijn score is 1.
  Zelf werk ik als arts/seksuologe oa met getraumatiseerde mensen, ik vind de ACE vragen een mooie insteek! Ik zal ze zeker gebruiken

  • Dank je wel voor je reactie!
   En wat een bofkont ben jij met een score van 1.
   Wat fijn dat mijn blog voor jou een mooie insteek is en dat je het gaat gebruiken!!
   Vind namelijk dat het ACE onderzoek veel bekender mag worden!!

   Hechte groet,
   Esther

 • Marijke schreef:

  Ik heb nog niet eerder gehoord van deze score, bij mij is deze 9. Zie hier een (mogelijke) verklaring waarom ik op zoveel vlakken vastlopers heb gekend.

  • Hoi Marijke,

   Dank je wel voor je reactie en het delen van jouw ACE-score!
   Ik begrijp uit jouw reactie dat jij deze vastlopers hebt gekend maar er ook goed doorheen bent gekomen?

   Hechte groet,
   Esther

 • Marijke schreef:

  Beste Esther,

  Mijn eerdere reactie leek inderdaad te impliceren dat het met mij wel goed gekomen is. Misschien is dat ook wel zo. Maar ik ondervind tot op de dag van vandaag behoorlijk wat last van verschillende gevolgen: niet in staat duurzame relaties/ vriendschappen aan te gaan en te onderhouden, depressie, een masker voorhouden en altijd het gevoel aan de zijkant te staan en een toeschouwer te zijn van het ‘leven’
  Jaren geleden had ik psychotherapie, maar ook in een therapeutische setting bleek het onmogelijk het achterste van mijn tong te laten zien.
  Nu, op een leeftijd van 41 zijn de bepaalde patronen diepgeworteld. Maar hé, ik blijf ademhalen.
  Mijn werk gaf me altijd een goed gevoel (werk in de zorg, ziekenhuis), helaas nu sinds vijf weken thuis i.v.m. overbelasting/burn out.
  Met een groet,
  Marijke

  • Hoi Marijke,

   Dank je wel voor je aanvullende reactie. Wat fijn dat jij je zelf zo durft te delen. Dit helpt andere mensen enorm. Mij in ieder geval. Ik herken veel van je struggels. En ik waardeer je volhardendheid en positiveit! Soms is er inderdaad even niets meer behalve blijven ademhalen.
   Ik hoop dat je snel weer een manier hebt gevonden om met deze nieuwe uitdaging om te gaan. Veel volwassenen met een verstoorde hechting krijgen vaak op latere leeftijd klachten zoals een Burn-out of depressieve klachten juist omdat we zo sterk zijn gaan we jaren lang te vaak over onze grenzen heen. Op een gegeven moment moeten wij daar dan de rekening voor betalen. Zelf loop ik ook sinds 2013 te struggelen met deze klachten. Ik wens je heel veel wijsheid, sterkte en liefdevolle mensen in je omgeving toe!

   Hechte groet,
   Esther

 • Hoi Esther,
  mijn ACE score is een 6. Daarnaast heb ik te maken gehad met pesters vanaf de kleuterschool tot mijn 16e levensjaar.
  Ook mijn dochter is een kind met hechtingsproblematiek…het duurde even voor ik dat in de gaten had…we waren inmiddels bij jeugdzorg belandt…daar werd het niet beter van.

  Gelukkig heb ik inmiddels een hele goede band met mijn dochter, herken nu de hechtingsproblematiek in mezelf en bij mijn moeder…die me nog altijd onderuit haalt en wegschuift…op een manier zodat niemand het merkt, dit lijkt op narcisme…
  Tot een maand geleden, wapende ik me met een muur naar mijn moeder toe en probeer beide, maar vooral mijn vader niet te kwetsen.
  Nu neem ik afstand, zij (met name moeder) nemen geen verantwoordelijkheid voor hun gedrag en ik besef dat ik te veel waard ben om mezelf opnieuw, of nog verder, af te laten breken.
  Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen die het niet zo gemakkelijk hebben gehad door alles wat op hun / ons pad kwam.

  Hartegroet, Ingrid

  • Hoi Ingrid,
   Dank je wel voor je openhartig verhaal.
   Fijn dat je dit wilde delen. Ik weet uit ervaring dat het lezen van verhalen zoals die van jouw anderen het gevoel geven dat zij er niet alleen voor staan.
   En inderdaad is het soms beter om een stapje terug te doen als ouders geen verantwoording nemen voor hun gedrag.
   Ik wens jou heel veel geluk en liefde samen met je dochter. Wat fijn om te lezen dat je een fijne band hebt met je dochter ondanks alles. Besef je wel dat je dit zelf hebt gerealiseerd en dat je daar trots op mag zijn?

   Hechte groet,
   Esther

   • Dank je wel Esther.

    Dat heb ik inderdaad zelf gedaan, met behulp van opstellingen.
    Ik was er al achter dat ook mijn ouders hechtingsproblematiek hebben.
    Nu na een volgende opstelling kan ik zeggen dat ik weer langzaam aan contact leg met mijn ouders. Ik bekijk het vanuit een ander standpunt nu. Zij hebben, net als ik, hun best gedaan. Konden er ook niets aan doen dat ook zij hechtingsproblematiek hebben.
    Ik benader ze nu vanuit de volwassen dochter, zonder de hang om het “gemis” alsnog in te halen. Dat lijkt te lukken.

    Wat ik telkens weer zie, is dat het van generatie op generatie verder stroomt. Om hechtingsproblematiek verder te voorkomen, lijkt het noodzakelijk om het als ouders zelf op te ruimen. Dan hoeven de kinderen het niet langer te dragen en ook de kleinkinderen niet. Dan lost het namelijk op.
    Dit kan via Systemisch Werk / Familie Opstellingen, dat is mijn ervaring.

 • Lautje schreef:

  Hai iedereen, mijn score op de lijst is 7 ???? Ik ben van ver gekomen maar ben er nog niet. Ben nu bezig alles te verwerken via EMDR een top therapie die de zwaarste lading van het trauma afhaald. Is er nog meer te lezen over ACE?

  Groetjes

  • Hoi,

   Wauw, hoge score, wat fijn dat je EMDR kent, daar heb ik zelf en voor mijn dochter goede resultaten mee kunnen behalen!

   Misschien vind je het fijn om in onze community op FB te komen?
   Daar is heel veel informatie te vinden over van alles wat met dit onderwerp te maken heeft.

   Het enige wat jij hoeft te doen is mij een lidmaatschapsverzoek sturen zodat ik je kan toevoegen.

   Ik kijk er naar uit om je daar te mogen ontmoeten!

   Hechte groet,
   Esther

 • Marieke schreef:

  Ik scoor (maar) 3 op de ace test.
  Ik heb persoonlijk het idee dat de vragenlijst niet compleet is… Ik heb me altijd afgewezen gevoel door mijn moeder, maar dit kan ik niet onder een kopje plaatsen omdat ze mij niet sloeg oid. Ik was wel altijd bang dat dat zou gebeuren omdat ze mijn broertje en zus wel ‘corrigerende tikken’ uitdeelde, waardoor ik continu op m’n tenen liep. Mijn emoties werden nooit herkend of erkend, waardoor ik toen ik uiteindelijk bij een psycholoog terecht kwam geen idee had wat emoties überhaupt waren.
  Gezien de impact die het op me heeft, had ik verwacht dat ik hoger zou scoren.
  Zijn er andere methoden waarop trauma wordt bepaald? Of zijn er misschien aangeboren factoren waardoor je er sneller last van hebt?

  • Oei, dat is zeker een pittige score!
   Als ik je met iets kan helpen doe ik dit graag voor je!

   Hechte groet,
   Esther

   • Dank voor je reactie en aanbod Esther.
    Ik kan nu zeggen dat ik met de juiste hulp van een GGZ psycholoog kan zeggen dat ik middels een EMDR in combinatie met mindfullnes uitbehandeld ben voor mijn diagnose Sub-PTSS!
    6 maanden keihard werken met resultaat!
    Een wond zal het altijd blijven. Maar is voor 3/4 dicht. 1/4 is gevoelig maar heb de juiste handvatten nu in bezit om hier adequaat mee om te gaan in mijn dagelijks leven!
    Gr

    • Wauw, wat een prestatie Marjo!
     Petje af voor jou en deze psycholoog!!
     Wat fijn dat jij nu tools hebt gekregen om hier goed mee om te kunnen gaan!!

     Hechte groet,
     Esther

 • Rolf van de Wijdeven. schreef:

  Hola ustedes,

  Ik ben ongeveer 10 jaar gepest op school, het begon ergens op de lagere skool t/m de LTS. Kan ik dan ook een trauma opgelopen beben.
  Dit stond er niet bij.
  Saludos,

  • Hoi,

   Natuurlijk kun je daar een trauma van opgelopen hebben, het zou eerder een wonder zijn als dit niet zo was.
   Dank je wel voor het delen en ik wens je heel veel sterkte!

   Hechte groet,
   Esther

 • Scoor 6

  Kijk er niet van op!
  Heb 2 kinderen met hechtingsstoornis

  Hebben ook veel mee gemaakt tot uithuisplaatsing door BJZ.

  Wat mijn valkuil is is dat ik vooral mijn oudste zo goed begrijp en zijn gevoel ken en herken wat het consequent zijn Etc nog al eens te wensen overlaat

  • Hoi Rosa,

   Dank je wel voor je reactie!
   Pfff, uithuisplaatsing heftig hoor!
   Dat begrijp ik helemaal.
   Je snapt dat je kind het lastig heeft en je wilt je kind helpen en niet nog meer last en stress bezorgen.
   En toch moeten we consequent zijn vooral bij kinderen met HP.
   Dat geeft hen een veilig gevoel en dat is zo belangrijk voor hen.
   Komt goed Rosa!
   Volgens mij doe jij je stinkende best voor je kinderen en dan is ook veel waard!!

   Hechte groet,
   Esther

 • Ik scoor 10 van de 11. Toch nog een wonder dat ik pas nu in een crisis ben terecht gekomen … elke dag een stukje beter maar hoop wel dat het snel over is

  • Jeetje, dat is wel een hele hoge score!
   Hopelijk heb je nu de juiste hulp gevonden om er toch mee aan de slag te gaan!

   Heel veel sterkte!

   Hechte groet,
   Esther

 • Geweldig dat jij je sterk maakt voor dit isue. Ik ben een vrouw van 56 jaar en heb vanaf haar 6de jaar de dochter van mijn partner mede opgevoed. |Haar natuurlijke moeder heeft haar verstoten. de zorg overgelaten aan haar man (mijn huidige partner) Onze dochter is nu 37 jaar en zit al jaren in een vergiftigende relatie met een 22 jaar oudere man die in eerdere relatie zijn tevens veel jongere vriendin zwaar heeft mishandeld toen zij zwanger was. Hij heeft haar tevens emotioneel en financieel misbruikt.
  De opvoeding van onze dochter was een heftige en zware tijd voor ons. Toch heb ik er ook veel van geleerd, vooral over mijzelf.
  Ik heb sinds een half jaar eindelijk de keuze kunnen maken om het contact met haar op een laag pitje te zetten.

  Ik voel met jou mee en weet als geen ander wat het met je doet wanneer je alle liefde die in je is in een ”bodemloze put” brengt. ik zie en voel haar nood echter weet nu dat zij, inmiddels volwassen, zelf de keuze mag maken om dit aan te gaan. Inzicht ontbreekt haar en zij wijst door de jaren heen steeds hulpverlening af.

  Ik kan haar niet redden, dat besef ik meer dan ooit.

  Warme groet Judith

  • Hoi Judith,

   Dank je wel voor je reactie!
   En dank voor het delen van jullie verhaal. Verhalen zoals die van jullie maakt dat ik nog beter weet waarom ik doe wat ik doe. Nu wordt er bij HP nog veel te vaak alleen naar het gedrag gekeken maar HP heeft hele grote gevolgen voor het verdere leven van een kind. Kiezen van toxische relaties is daar eentje van, helaas.

   Je laatste zin raakt mij enorm… Ik weet zeker dat diep van binnen nog een klein meisje zit wat er naar verlangt om gehoord, gezien en geliefd te worden.

   Hechte groet,
   Esther

 • Zelf amper een punt gescoord, erg gelukkige jeugd gehad dus. Ik merk wel in mijn omgeving dat kinderen problemen hebben. En ben blij dat je hiervan deelt, jouw boodschap ga ik daarom graag delen! Heel erg bedankt!

  • Hoi Esther,

   Dank je wel voor je reactie!
   Fijn dat je mijn boodschap gaat delen!

   Hechte groet,
   Esther

 • Estella schreef:

  Ace score 8

  Loop nu een jaar bij de ggz, complexe PTSS, depressie.
  Ben nu een beetje het Internet aan het afstruinen over complexe ptss, aan de ene kant best heftig allemaal en aan de andere kant de herkenning.
  Bedankt voor je blog!
  X
  Estella

  • Hoi Estella,

   Dank je wel voor je reactie!
   Heel veel sterkte!

   Hechte groet,
   Esther

 • Herman leduc schreef:

  ik heb een zoon van 28 die op 1 jarige leeftijd gebeten is in het aangezicht door de hond van mijn moeder (24 hechtingen). Hij heeft thans een universitair diploma maar is zo’n chaoot dat we niet goed weten wat er mis is. Adhd was in zijn kindertijd al een diagnose, maar dan ook weer niet, enz… Die jongen weet volgens mij momenteel niet goed meer van welk hout pijlen te maken, ondanks dat hij een koffiezaak in Indonesië heeft kunnen opstarten. Zou dat alles te maken kunnen hebben met die beet op 1-jarige leeftijd ?

 • Hanneke Hupkens schreef:

  Wat ik mis en wat heel veel voorkomt en weinig onderkent wordt is de traumatisering van het kind door medische ingrepen.
  Sommige ziekten gaan gepaard met veelvuldige lichamelijk pijnlijke en invasieve ingrepen en onderzoeken.
  Het kind moet dan vastgehouden worden door de (liefhebbende) ouder die hierdoor tot mede dader wordt in de beleving van het kind..
  En dit leidt ook tot ernstige vertrouwens- en hechtingsproblemen.

 • suzanna schreef:

  Hoi

  Ik heb 10 punten

  Ik heb twee kinderen

  Beiden getraumatiseerd net als ik zoals ik lees.

  Niemand heeft daar ooit met mij over gepraat, wel dat ik gek ben.

  Daarom kwam ik op deze site.

  De informatie helpt mij maar maakt mij ook super verdrietig.
  Ik ben overal als gek veroodeeld terwijl ik gewoon pijn heb.

  Ik ben zo depressief.
  Ik huil zelfs als ik dit schrijf.

  Ik hou super veel van mijn kinderen, ik ken de problemen van mijn jeugd.
  Het is zoveel en zo groot.
  Zie dat het verdriet nooit stopt.
  Maar deze site ga ik opslaan.
  Ik wil en kan een betere moeder zijn.

  Ik kan mijn verdriet onder ogen komen.
  En frustratie en woede in houden.

  Bedankt voor je informatie

  • Dank je wel voor je reactie,

   Ik wil je als eerste vertellen dat je niet gek bent.
   Al herken ik dit gevoel ook, ik voelde mij ook altijd een beetje gek tijdens mijn jeugd. Als of ik er niet echt bij hoorde, de dingen niet goed voelde en snapte…. Maar gek ben je zeker niet.

   De informatie op deze site kan inderdaad heel verdrietig en confronterend zijn, maar geeft ook duidelijkheid. En verteld je ook dat niemand er schuld aan heeft. Als het goed is doet iedereen zijn stinkende best, onze kinderen maar wij als ouders ook.
   Alleen zijn sommige ouders zelf ook beschadigd en als je dan een kind krijgt wat ook vroegkinderlijk trauma heeft mee gemaakt is dit dubbel zo lastig. Daar kan ik zelf over mee praten. Maar daarmee ben je niet gek!! En aan het feit dat je deze site wilt opslaan weet ik dat jij als moeder je hart op de juiste plaats hebt en dat jij met goede hulp om je heen wonderen kunt verrichten. Het zal niet makkelijk zijn en ook zal er geen quick fix zijn maar over de jaren heen zul je zien dat jij dingen voor je zelf en je kinderen hebt neer gezet waar je ongelofelijk trots op gaat zijn. Durf hulp te vragen, durf fouten te maken en deze te erkennen. Je bent al zo goed bezig, je kunt het!

   Hugs and Hechte groet,
   Esther

 • Ik kom op 7.
  Verder mis ik o.a. onverwachte sterfgevallen in het gezin.

  • Dank je wel voor je reactie.
   Inderdaad kan een onverwacht sterfgeval ook een enorme kras veroorzaken.
   Daar heb je helemaal gelijk in.
   Dank je wel voor de toevoeging!

   Hechte groet,
   Esther

  • Dank je wel voor het doorgeven van je score!
   Pittige score!

 • Johanna schreef:

  Zoekende naar handvaten om als volwassene te leren omgaan met een jeugdtrauma ten gevolge van een jong overleden ouder verbaast het mij dat de ACE daar totaal geen vragen naar stelt! Volgens deze ACE vragen lijst haal ik niet de score van 4 punten en past mijn jeugdtrauma niet in deze lijst.
  Hoe kunnen hulpverleners dan onderkennen dat er wel degelijk sprake is van een jeugdtrauma bij deze groep kinderen? Dit is de zoveelste ervaring dat dit soort jeugdtrauma blijkbaar alleen tussen de oren bestaat?

  • Dank je wel voor je reactie.
   Ik kan helaas niet het ACE onderzoek aanvullen of verbeteren.
   Maar ik begrijp je punt heel goed.
   In mijn trainingen heb ik het liever over risico factoren waardoor vroegkinderlijk trauma en hechtingsproblemen kunnen ontstaan.
   En dan staat daar zeker bij:
   – Het plotseling weg vallen van een ouder door ziekte, overlijden, gevangenis of scheiden.
   Het is inderdaad zeer zeker een belangrijke risico voor het ontstaan van een onveilige gehechtheid.
   Dank je wel voor je toelichting op het Amerikaanse ACE onderzoek.

   Hechte groet,
   Esther

 • Tamara schreef:

  Nadat ik ruim 9 jaar geleden een hersenbloeding heb gehad, ontdek ik pas hoe verrot ik me mijn hele leven al voel. Dit maakt herstel ook langzaam en moeilijk. Het is voor mij normaal om altijd op mijn hoede te zijn en me nooit veilig te voelen. Mijn rechter amygdala voelt de hele dag overal gevaar, met als gevolg: pijnlijke spasmen en slecht slapen. Er valt ook niet tegenaan te kletsen, dus cognitieve gedragstherapie heeft geen zin. Het limbisch systeem heeft de cortex onder schot en vice versa.

  • Dank je wel voor je reactie en het delen van jouw persoonlijk verhaal.
   Inderdaad is cognitieve gedragstherapie niet de juiste therapie om je vroegkinderlijk trauma op te helen.
   Daar zijn andere therapieën voor die veel beter werken en waar cognitieve therapie van een onderdeel van kan zijn. Wie weet geef ik in de toekomst een training voor volwassenen met een onveilige gehechtheid. Maar voor nu is zijn mijn doelgroepen nog ouders en professionals die te maken hebben met kinderen met vroegkinderlijk trauma en hechtingsproblemen. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe het is om volwassen te zijn met HP. Zou jij daar iets over kunnen en durven vertellen misschien in de vorm van een podcast? Ik hoor het graag van je.

   Hechte groet,
   Esther

 • Esmée Bassant schreef:

  Ik had ook 7 punten, wat wil dit zeggen?

  • Dank je wel voor je reactie.
   Een score van 7 betekent dat jij op jonge leeftijd veel momenten van onveiligheid hebt gekend.
   Deze momenten van onveiligheid zouden kunnen betekenen dat jij op latere leeftijd meer moeite hebt met relaties, vriendschappen, de arbeidsmarkt, opleidingen. De hoge score kan zelfs gevolgen hebben voor je gezondheid.

   Hechte groet,
   Esther

 • Monique schreef:

  Mijn ace is 4. Heb de nodige therapieën gehad. Heb nu nog steeds niet alle rust gevonden. Mijn oudste zoon (10) heeft ptss,ass en depressie. Hij heeft een ace van 5. Gelukkig heb ik nu na 6,5 jaar de juiste hulp voor hem gevonden en de juiste diagnose gekregen. Helaas had hij veel eerder hulp kunnen krijgen als ze hem en mij serieus hadden genomen.

  • Dank je wel voor je reactie!
   Yep, bekend verhaal. Veel te vaak komt de juiste hulp te laat omdat je door omgeving niet serieus wordt genomen. En dit zijn gemiste kansen voor kinderen en hun ouders. Daarom heb ik het ook mijn missie gemaakt om deze diagnose beter bekend te maken!

   Hechte groet,
   Esther

 • Denise schreef:

  Ik scoor 10 en vind het getal best heftig moet ik zeggen!

  • Dank je wel voor je reactie!
   10 is zeker een heftige score…
   Schrik je hiervan, of had je het wel verwacht?

   Hechte groet,
   Esther

 • Dank je wel voor je reactie.
  Wat moedig dat je dit met mij durft te delen.
  En wat geweldig dat je niet opgeeft en toch steeds weer ruimte weet te vinden om met jezelf aan de slag te gaan.
  En wat mij helemaal raakt dat jij aan het einde van deze mail anderen het beste gunt, dat laat mij zien dat jij ontzettend je best hebt gedaan op bepaalde belangrijke stappen toch te maken, je bent een kanjer!

  Ik ben benieuwd hoe oud je bent?

  Hechte groet,
  Esther

 • nancy kriek schreef:

  Ja, ik scoor op 5 vragen met een ja

  • Dank je wel voor je reactie!
   5 is best een pittige score.

   Succes en hechte groet,
   Esther

  • Dank je wel voor je reactie, da’s een pittige score!!

   Hechte groet,
   Esther

  • Dank je wel voor je reactie, een score van 8 is pittig, herken jij je zelf in deze score?

   Hechte groet,
   Esther

 • Karel ekkel schreef:

  Ik scoorde 4.5 voor mijn eerste 12 jaar een vreselijke dominante vader(dictator)dus totaal geen liefde maar wel veel haat ik was zijn appendix mijn moeder was het tegenovergestelde een lieve moeder maar had niet veel tijd in een gezin van 9 kinderen verder ben ik 2.5 jaar misbruikt door mijn broer die 3 jaar ouder is . Hier laat ik het even bij moet even bij komen.

  • Dank je wel voor je reactie en het delen van jouw openhartig verhaal. Ik hoop dat je de juiste hulp kunt vinden om dit te verwerken.

   Hechte groet,
   Esther

 • A.Boerstra schreef:

  Op de test scoorde ik 10

  • Dank je wel voor je reactie, dit is de eerste keer dat ik een score van 10 lees. Ben heel benieuwd hoe jij in het leven staat. Lukt het je ondanks deze heftige score om door het leven te gaan? Ik hoop het echt voor je!

   Hechte groet,
   Esther

 • Hoi, wilde mijn trieste ace 9 score geven. Ik heb ptss, jeugdtrauma schizofrene moeder plus vechtscheiding, persoonlijk haat ik mijn ouders als kind al, heel vaak op punt gestaan, dit moet echt stoppen i want to kill mijn eigen mijn moeder, (niet gedaan als kind-volwassene wetend dat je gestraft er voor wordt en zelfmoord erna moet plegen, boos op zelf dat het niet gedaan heb, had dit hele eindeloze nachtmerrie eerder kunnen beëindigen) rechtszaken vanaf 2,5 oud tot met 12 jaar eindeloos strijd die eindeloos om omgangs dagjes hell die mij niet beschermde mijn tegen moeder. Gelukkig is mijn moeder dit jaar overleden, en kan ik hoef ik niet bang te zijn dat ik haar zelf zou afmaken uit diepe wraak…Ik ben vooral boos op rechtszaken, en op mijn vader mij als kind overal tijdelijk onderbracht, aantal nieuwe relaties van mijn vader zien komen gaan, dat als kind lettelijk denk, weer een nieuwe…vrouw… next. Vooral als kind veel verhuist want als mijn moeder het adress vond met schizofrenie idiote gedoe overlast politie, weer onveilig vecht vluchten mode.. Dat was dan nog betere ervaringen de echte nare ervaringen familie leden die onder toezicht vonden dat mijn moeder aan mij mocht zitten, freeze mode. En je mag moeder niet slaan wat aandoen. Ben altijd ontzettend bang voor mijn moeder geweest, heel snel begrepen dat wezen moeder psychoses een gevaar voor je is..

  Mijn Grote nu probleem. Ik hecht niet aan mensen, ik vertrouw lettelijk mijn ouders niet, vertrouw geen enkel mens. Verwijt rechters, hulpverlening ggz van moeder. Familie. Sociaal contacten voelt als.. zelfs knuffel voel ik lichamelijk niet leeg gebaar. Geloof in goede relaties heb ik niet, wil geen relaties of kinderen, vol haat gevoelens. Overweeg met wajong sinds 23ste zeker in deze tijden.. zelfmoord, wajong is armoede gevecht. Meerdere opleidingen opnieuw geprobeerd, hulpverlening paden belopen, nu vormt zelfs de eigen bijdrage/eigen risico de dempel van laat maar ik geloof er niet meer in. Ben inmiddels 35 jaar. Wat nu met dit uitzichtloze bestaan? Hoe hou het leven nog leuk… sociaal voel ik mij gehandicapt gemaakt in de omgaan met mensen. En mensen zien dit niet aan je, ze oordelen wel. Ben vanplan halve marathon en marathon uitlopen 16km al gedaan, En dan is mijn levenslijstje een beetje af. Weet ik ook niet hoe nog van het leven kan genieten, laat staan sociale contacten iets voor mij een gevoel dat een mijn kant voldoening geeft, in plaats van 1 bak stress onder de mensen zijn, ik voel alleen op mijn gemak als niet onder de mensen ben, ironie loop in hardloopwedstrijd zelfs harder door…kleine voordeel. Maar Hoe verder met dit leven..

  Ps succes met deze site verder..vooral hoop ik dat kinderen die Nu nog jong zijn geholpen worden, en toch een vorm aanraking contact emotienele steun vinden krijgen.. pleegouders of stiefmoeder of wat vorm de dan ook beter op langere termijn dan ik.. een vorm van hechting basisveiligheid ervaren. Vooral niet eindeloos wisselen ouder, verzorgende, wat als kind ben op geven moment zoiets van niet meer opnieuw een nieuwe stiefmoeder of slaapplek, oppassen, want als kind was ik dat ook zat, telkens nieuwe komen en gaan van mensen.. je staat er niet open voor voor een weer nieuwe hulpverlener.. (pleeg)ouder, oppas..ect laat staan een band mee aan te gaan voor een korte tijdelijke tijd en dan vanwege omstandigheden weer te breken..? Vooral veel geduld, want letterlijk ik als kind kon mijn emoties niet uiten tonen en bespreken, want vertrouwen van ander… Hopelijk is volgende generaties beter mentaal af..

  • Ik heb je reactie met veel aandacht gelezen, dank je wel voor je vertrouwen in mij en dat jij jouw persoonlijk verhaal met mij wilt delen. Ik weet zeker dat het leven meer voor je in petto heeft. Daarom zou ik je graag ergens voor willen uitnodigen. En dat is om een kort telefonisch gesprek te hebben waarin ik samen met jou ga kijken wat ik voor je kan betekenen. Laat mij weten wat je van dit voorstel vindt en als dit voorstel bij je past, stuur mij dan een reactie wanneer dit voor je uitkomt.
   Ik maak hier graag tijd voor.
   Ik kijk er naar uit om met je in gesprek te gaan.
   Voor nu wens ik je een veilige en fijne dag toe.

   Hechte groet, Esther

 • Hoi Esther, Nergeer negative eerste reactie, leven nog veel in petto heeft daar geloof ik niet meer in zoveel nu wordt het beter, nieuwe vrouw relaties/woning verhuizing /ander school/ander opleiding/ander werk. poging zoveel ecta … yeah right verandering nr zoveel geen enkel echte verbetering. Vertrouwen geef dit verhaal te delen. Zo zie ik het niet, het meer frustratie over het leven uiten op enigste vorm dat lukt, en het uiten van…. zelfmoord overwegingen, mede ergste frustratie sociale contacten regelmatig zoiets heb, kan ook weer niet met mensen omgaan kiezen. Het willen opgeven om sociaal met mensen om willen gaan. Had gehoopt, lettelijk overlijden moeder wat wonderbaarlijk eindelijk voor beter nachtrust niet elk geluid omgeving wakker word, Meer zou opleveren dat ik van mijn wraak gevoelens afkwam/boosheid/ depressie weg zou blijven.. laat staan omgang met mensen beterder.. terleurstelling zoveel..

  Tweede reactie contact Telefoongesprekken, face to face zijn voor mij niet echt mogelijk ik zeg niet wat wil, sla vaak totaal dicht, loop weg, of ben erg van veilig afstand lichamelijk willen hebben. Ook zal ik het lef nog hebben afspreken, Of acteer dat alles oké is als dat lukt, voel ik mij iets beter door gevoel van controle behoud. Ik heb het Echt contact maken ander gevoel heb ik niet. Lege blik zoals youtube filmpjes zie is zeker op mij toepassing. Ik heb geen facebook twitter, skype enzo.. mijn moeder was echt heel erg fanatiek ondanks schizofrenie in je vinden zoeken…geen enkele gegevens van je bij andere waren veilig/online ook. Mailen is mogelijk. Is mijn mail adres voor jouw zichtbaar? Zo ja mail maar. Dus dat zou stap in contact maken kunnen zijn. kan mail adress niet vinden.

  Maar aardig dat tijd ervoor wilt maken..

 • Annemiek dijkhuizen schreef:

  Heel herkenbaar

 • Volgens M.Delfos zijn de kenmerken van trauma hetzelfde als de kenmerken van ASS, ADHD etc, zie M.Delfos: Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief. Het gevolg van trauma is dan ook vaak een verstoorde hechting. Trauma kan al tijdens de zwangerschap ontstaan.

  • Dank je wel voor je reactie. En heel belangrijk dat je dit opmerkt, dit is ook de reden dat de diagnose zo vaak verkeerd wordt gediagnostiseerd met alle gevolgen van dien. En inderdaad trauma kan al ontstaan tijdens de zwangerschap en er wordt zelfs beweerd dat er al voor de conceptie gevaar is voor het ontstaan van trauma.

 • Hoi Esther,
  Ik had 8 uit 11 als ACE-score; is dat hoog (ik denk van wel) ?
  Zelf denk ik dat dit me helpt bij het (h)erkennen van trauma’s en problemen bij mijn cliënten.
  Met vriendelijke groet,
  Bert.

  • Beste Bart,
   Dank je wel voor je reactie en openheid over je score, 8 is een flinke ACE.
   En inderdaad, deze score zou je ook juist kunnen helpen met het herkennen en erkennen van de problemen van mensen waar je mee werkt.

   Hechte groet,
   Esther

 • Gonnie Ebbink schreef:

  Graag wil ik van u een handvat om iemand te vinden die het preverbale trauma vanwege adoptie bij onze zoon kan behandelen. De reguliere GGZ heeft het er moeilijk mee!

  • Dank je wel voor je reactie, ik weet het, de reguliere hulpverlening vind het lastig om passende hulp bij trauma in te zetten.

 • Ik scoor helaas een zeven. Ben allang geen kind meer en al in de tweede helft van mijn leven. Dat trauma’s al in de zwangerschap voorkomen lijkt me heel waarschijnlijk. Mijn moeder is in haar zwangerschap van mij bij mijn vader weggevlucht. Ik kan tot nu toe geen afscheid nemen van mens en dier. Zelfs als ik er een hekel aan heb. Ben er ziek van als ik gedag moet zeggen.

  • Dank je wel voor je reactie, je kunt een leven lang last hebben van vroegkinderlijk trauma als je het trauma niet heelt. Daarom is het ook zo belangrijk dat er zo vroeg mogelijk een juiste diagnose komt en daarna zo snel mogelijk de juiste trauma therapie wordt ingezet.

 • Ik zit er helemaal doorheen en heb de test gemaakt. Ik kom op 5 punten.

  • Dank je wel voor je reactie, ik snap dat het lastig voor je kan zijn als je de ACE-vragen hebt beantwoord, dit kan confronterend voor je zijn. Maar weet er is altijd hoop en hulp, ook als je al ouder ben en aan trauma’s wilt gaan werken.

 • Sjarlot schreef:

  Hi Esther, mijn score is 7. Ik heb weer wat nieuwe inzichten gekregen dankzij je blog. Badankt!

  • Dank je wel voor je reactie, fijn dat je nieuwe inzichten hebt gekregen!
   Succes!

 • Sophia schreef:

  Score: 9. Dank je wel voor je mooie verhaal Esther! Ik ga nog meer lezen op je website. Vind het erg voor je dat jij ook zulke trauma’s hebt moeten ervaren. Sta verbaasd dat dit wat je hier vertelt, gewoon bekend is, maar dat geen arts of therapeut er iets mee doet.
  Mijn verhaal is vreemd, denk ik, omdat ik er deze maanden pas achterkwam dat ik blijkbaar ontzettend zwaar mishandeld en misbruikt ben door mijn adoptie’ouders’. Ik mocht al die jaren niet weg bij die mensen van de Kinderbescherming en toen ik 4,5 jaar was, hebben ze mijn geheugen op slot gezet met EFT, een soort psychologische truc. Voorloper van EMDR. Die ouders hebben ze met dezelfde truc ook op slot gezet, waardoor ze net even iets minder agressief waren. Mijn leven ging kapot, maar ik kon er met geen mogelijkheid achterkomen waarom.
  Ik wist niet waar ik moest blijven, toen de herinneringen eindelijk naar boven kwamen, na tientallen jaren zoeken. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om te geloven dat dit echt is gebeurd. Toch genazen er onmiddellijk stukjes ziekte, dus dan moet het toch wel kloppen. En hoe het mogelijk is dat iemand mijn geheugen zomaar kon afpakken! Het was iemand van de Kinderbescherming die daar absoluut niet toe bevoegd was en ik heb heel veel foute therapieën gezien in mijn leven, maar dit heb ik nog nooit eerder gehoord. De Kinderbescherming weigert halsstarrig mij de informatie te geven, die ik nodig heb om de hele waarheid boven water te halen.
  Hoe hard ik ook vecht, het gebeurt toch iedere keer weer dat mijn leven ineenstort. Inmiddels is er geen draad meer over. Gezin, bedrijf, inkomen, gezondheid: alles is omver. Er is een begin aan deze ellende geweest, dus dan moet er ook een einde komen. Maar wanneer? En hoe idioot is het dat ik ándere mensen allemaal genezen krijg (heb grote medische ontdekkingen gedaan), dat dokters tegen de muur aanvliegen van verbazing dat hun patiënten genezen zijn, maar dat ik zelf zo ziek blijf!
  Psychisch heb ik nooit klachten gehad, maar ik val wel van de ene verbazing in de andere. Warme groet, Sophia

  • Beste Sophia,

   Dank je we voor het delen van jou openhartig verhaal. We willen allemaal geloven dat de reguliere hulpverlening de juiste hulp en begeleiding verzorgt voor kwetsbare kinderen. Gelukkig lukt dit vaak heel goed, soms niet. Daar ben jij een voorbeeld van. Als ouder van een onveilig gehecht kind wil je je zeggen dat ik het afschuwelijk vind om dit te lezen. Ik heb zelf ook geen fijne jeugd gehad, een moeder die op haar beurt ook weer uit een gezin kwam met veel psychische- en drankproblemen. Dus ik weet waar ik het over heb als het gaat over je niet veilig voelen op de plek die je thuis noemt. Toch weten vele kinderen als zij volwassen worden wegen te vinden om dit te ontstijgen, zo ik ook, en vele andere volwassenen waar ik mails van mag ontvangen.

   Bijzonder om te lezen dat je anderen kunt helpen maar je zelf je leven nog niet op de rit kunt krijgen, ik ben benieuwd naar jouw medische ontdekkingen.
   Ik hoop echt voor je dat jij ook een manier gaat vinden om je leven op orde te krijgen, ik weet uit eigen ervaring dat dit niet makkelijk is maar niet onmogelijk.

   Hechte groet,
   Esther

   • Sophia schreef:

    Beste Esther,
    Het is dan ook wel een beetje moeilijk om je trauma’s te genezen, als je geheugen aan zulke extreme mishandelingen je letterlijk is afgepakt. In 4 jaar tijd lag ik drie keer met een meervoudig gebroken ruggetje en zware hersenschuddingen in het ziekenhuis en de rest van alle keren kreeg ik helemaal geen medische hulp. Ik kreeg geen briefje mee hoor, waarop te lezen stond wat ze met me gedaan hebben en zoals ik zei, weigert de Kinderbescherming me mijn eigen adoptiedossier mee te geven. Ze hebben het gewoon liggen in Groningen.
    Echt héél raar dat mijn rug helemaal kapot is, dat ik de ene beroerte na de andere heb en nog een paar gezellige auto-immuunziektes daarbij.
    Mijn leven op de rit betekent dat ik kan genezen, nu ik eindelijk weet waar al die ellende vandaan komt. Het duurt alleen erg lang en ik ben ouder dan jij. Op een gegeven moment wil je ook eens een leven hebben. Ik heb dat net zo goed verdiend als ieder ander en mijn gezin eveneens.
    Toch sta ik als een rots in de branding voor iedereen, schrijf ik prachtblogs en genees ik anderen van ziektes, waarvan de wetenschap eigenlijk wel weet dat ze te genezen zijn, maar niet hoe. Ik heb dat gewoon zelf uitgezocht, omdat mijn kinderen anders geen moeder meer hadden.
    Cheerio en een fijne week,
    Sophia

 • m.duijst schreef:

  Ik scoor 7 punten op de ACE. Dat verbaast me niet. Wat een handige test. Hoe krijgen we dit meer ingeburgerd? Ik maak me zorgen over de jonge mantelzorgers (KOPP/KVO/KOSS kinderen van nu. Ik weet uit ervaring het is als je ouder bent. Veel gedoe.

  • Dank je wel voor je reactie, het is jammer dat deze onderzoeken niet beter bekend zijn. Eigenlijk net zo jammer als vele andere informatie die ouders van kinderen met hechtingsproblemen verder zouden kunnen helpen. Daarom heb ik het mijn missie gemaakt om deze beter bekend te maken zodat ouders met de juiste tools aan de slag kunnen gaan.

 • Wat een interessant artikel. Ik scoor zelf 8 punten op de ace score. Ik ben me er pas sinds een jaar of 3 bewust van wat mijn jeugd voor effect heeft gehad op de rest van mijn leven,en op mijn gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Heel confronterend.

  • Dank je wel voor je reactie. De score kan inderdaad confronterend zijn. Maar het kan je ook helderheid geven waarom je bent zoals je bent, doet zoals je doet en waarom sommige dingen lastiger voor je zijn als je score hoger is.

  • Herman Talstra schreef:

   Dat herken ik maar al te goed. Ben sinds mijn 4e verwaarloosd door beide ouders en pas op mijn 46e via een flashback werd ik me pas bewust van wat me allemaal is gebeurd. Sinds een paar maanden nu EMDR.

   • Dank je wel voor reactie, verwaarlozing kan net zo schadelijk zijn als lichamelijk-, seksuele- of verbal mishandeling. Wat goed dat je met emdr aan de slag bent gegaan. Ben benieuwd wat deze therapie voor je gaat betekenen.

 • Jess Kersten schreef:

  Ik vond het een confronterende lijst en heb een score van 9.
  Ik ben al in therapie maar zoek nog steeds naar de juiste hulp gezien ik erg veel last heb gekregen van conversie en Tics na een intensieve behandeling EMDR in een traumacentrum. Helaas was niemand hierop voorbereid.
  Bedankt voor je interessante artikel

  Met vriendelijke groet,
  Jess kersten

  • Beste Jess,

   Dank je wel voor je reactie, de score kan inderdaad confronterend zijn.
   Een 9 is een hele pittige score.
   Als je ik met iets kan helpen dat hoor ik het graag.

   Hechte groet,
   Esther

 • Bert van van Wulfften Palthe schreef:

  mijn ACE-score is 3 – 4

 • Benthe schreef:

  Je kunt op volwassen leeftijd veilig hechten

  Er is namelijk altijd hoop. Een stippie op de horizon☀️

 • Het artikel is duidelijk en herkennend. Het is zeer moeilijk om de juiste behandeling te vinden in NLD. De diagnose wordt vaak gesteld maar een gedegen behandeling is er niet. Mijn ACE score is 8, wat mij niet verbaasd.

  • Dank je wel voor je reactie. Het is zeker niet makkelijk om de juiste behandeling de vinden in Nederland. Daarom ben ik met mijn dochter een aantal malen naar Amerika gegaan om daar behandeling te krijgen voor het traumatiseerde brein van mijn kind.

   Een ACE van 8 is pittig, heb je ondanks de hoge score een manier gevonden om daarmee op de juiste manier mee om te gaan?

 • Linnie schreef:

  Hoi Esther, ok heb de test gedaan maar het was geen verassing want ik wist het eigenlijk wel, ik scoorde 10 van de 11 punten. Ik ben inmiddels na een stijd van jaren en vele dokters psychiaters psychologen enz verder en evenzoveel diagnoses en wachtlijsten terecht gekomen bij een trauma kliniek. Complexe PTSS en een dissociatieve stoornis NAO en autisme en een depressieve stoornis met psychotische kenmerken is uiteindelijk wat eruit gekomen is. Maar mijn lichamelijke gezondheid is ook behoorlijk belabberd te noemen. Jarenlang werd mij verteld dat al mijn klachten “psychisch” waren. Ik had “SOLK” (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten). Na diverse keren door zelf googelen en second opinions aangevraagd te hebben, hebben de meeste van mijn klachten nu wel een somatische verklaring en een naam gekregen. Daar wordt het niet beter van, maar het voelt wel als erkenning. Inmiddels heb ik dus traumaverwerkende therapie, hoofdzakelijk EMDR, maar ik heb niet het gevoel dat het helpt. Er wordt gefixeerd op maar 1 aspect van mijn (vele) trauma’s, maar er is veel meer aan de hand dan dat. Ik had wel eens van de ACE studie gehoord, voornamelijk op Amerikaanse websites want hier in Nederland hoor je er zo goed als niks over. Maar ik begin nu pas te begrijpen dat het niet alleen traumatische gebeurtenissen zijn waar ik last van heb, mijn hele jeugd en het gezin waarin ik opgroeide was disfunctioneel en ik vermoed dat er al vanaf babytijd geen goede hechting heeft plaatsgevonden. Dus niet alleen de trauma’s hebben mijn levensloop bepaald, maar ook het ontbreken van een goede hechting. Ik heb het gevoel dat ze daar in de trauma therapie volledig aan voorbij gaan. En dat het daarom niet helpt, het wordt zelfs erger. Nu zit ik ook weer midden in de nacht dit te lezen en te typen, omdat ik te bang ben om naar bed te gaan. En daar geven ze mij opdrachten voor die ik niet uitvoeren kan en ook niet wil, omdat ik vind dat ze mijn probleem niet snappen. Het begint al met het vertrouwen van mijn therapeut, dat kan ik dus niet en dat geef ik ook keer op keer aan. Maar ik heb het gevoel dat ze mij niet snappen of dat het verkeerd wordt geïnterpreteerd. Als ik ondanks het gebrek aan vertrouwen toch doe wat er van me gevraagd wordt, omdat ik anders bang ben dat ze het als onwil bestempelen, of als vermijdingsgedrag, wat dan weer wordt uitgelegd als mijn “valkuil” , dan loopt zo’n sessie soms volledig uit de hand. Ik zit zo in mijn herbeleving dat ik ga dissociëren en soms denk ik dat ze niet eens in de gaten hebben wat er gebeurt, ze doen maar wat. En toch zit ik bij een trauma kliniek die goed bekend staat, het zijn echt geen kwakzalvers of zo. Maar ik weet niet wat ik hier nu mee moet en hoe ik ze duidelijk maak dat ze echt het fundament waarop alles gebaseerd is, inclusief mijn somatische ellende, compleet missen. Het lijkt wel of EMDR heilig verklaard is als enige wetenschappelijk bewezen methode, en ze daar niet vanaf willen wijken. Ik weet niet wat ik moet en ik weet ook niet waar ik dan wel terecht kan en al zou ik dat weten dan zijn daar vast ook weer lange wachtlijsten voor.
  Ik verwacht nu ook eigenlijk geen oplossing, maar het is meer dat ik mijn verhaal kwijt wil en gehoord wil worden. En jij lijkt me iemand zonder de bij de meeste GGZ medewerkers aanwezige kokervisie. Ik heb soms het gevoel dat zij ook maar een kunstje doen wat ze is aangeleerd. En als je niet helemaal in het plaatje past, jammer dan. Dan houdt het op.
  Ik heb nog wel een boek als tip: “The body keeps the score” door Prof.Dr. Bessel van der Kolk (een in de VS wonende Nederlander) in het Nederlands vertaald als “Trauma Sporen”. Ook zijn colleges zijn op YouTube te vinden onder dezelfde titel (in het Engels). De titel zegt al genoeg over de inhoud, lijkt me. Hij staat internationaal echt heel hoog aangeschreven op dit gebied. Ik denk dat ik zijn boek maar eens meeneem naar mijn volgende sessie…..

  • Dank je wel voor je reactie en het delen van jouw openhartig verhaal.
   Natuurlijk ken ik Bessel van der Kolk, heb inmiddels meerdere malen les van hem gehad. In London en ook in Nederland.
   Daarnaast is het ook interessant om Bruce Perry te volgen, Hij heeft het voorwoord geschreven van mijn tweede boek Als hechten niet vanzelf gaat.
   Een fantastische man die mij helpt met mijn missie de wereld in te brengen.

   Als je eens met mij van gedachten wil wisselen zouden we een inspiratie gesprek kunnen plannen, ik help je graag verder.

   Hechte groet,
   Esther

 • Linnie schreef:

  Hoi Esther, toen ik verder ging lezen op jouw website en jouw YouTube kanaal had gevonden, zag ik idd dat je het werk van Bessel van der Kolk al had geadviseerd en hem zelfs persoonlijk hebt ontmoet. Heel inspirerende man lijkt me. Bruce Perry ken ik nog niet, ik zal ook eens wat van hem opzoeken.
  Ik heb inmiddels een gesprek gehad met mijn behandelaar in de kliniek en ik heb bovenstaande (nogmaals) besproken en de twijfels die ik heb of ik op deze manier wel verder moet en kan gaan. Geïnspireerd door jouw artikelen en boek heb ik ook de hechtingsproblematiek besproken. Nu wordt er een gesprek gepland met iemand van een andere kliniek (die wel onder dezelfde organisatie valt) en die daarin gespecialiseerd zou zijn.
  Maar wat is nu het probleem in ons land: je kunt alleen de hulp krijgen voor het label waarin je bent ingedeeld. Deze kliniek doet alleen PTSS. Voor hechtingsproblematiek val je kennelijk onder persoonlijkheidsstoornissen zoals Borderline. En daarvoor moet je dus naar een andere kliniek. Maar dat label heb ik niet en wil ik ook niet hebben. En in die andere kliniek doen ze weer niks met PTSS. En dan heb ik ook nog de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (voorheen Asperger Syndroom geheten) en daarvoor moet je dan weer naar een andere kliniek. En ik heb nog Dissociatieve Stoornis NAO (dat heet tegenwoordig ook weer anders, het is om gek van te worden) daar kunnen ze helemaal niks mee. En depressieve stoornis met psychotische kenmerken. Dat kunnen ze ook niet handelen. Voor alles zijn aparte organisaties en klinieken. Maar voor een combinatie van diagnoses is er niks. Je moet dus zelf een keuze maken, wil ik eerst iets doen aan de PTSS? Of eerst aan de hechtingsstoornis? Of autisme? Waarom bestaan er geen klinieken of behandelingen waar aan alle aspecten van mijn persoon gewerkt kan worden, of al zouden ze er alleen maar rekening mee kunnen houden. Maar ik begrijp dat in ons land gewerkt wordt met een systeem van DBC’s en dat daar dus een diagnose aan gekoppeld is. Omdat ze anders geen geld voor mijn behandeling krijgen. En dus bestaat er in ons land om administratieve en financiële redenen een systeem van hokjes en labels. En dus kan er geen combinatie van behandelingen gegeven worden. Terwijl volgens mij iedereen die met vroegkinderlijke traumatisering te maken heeft gehad, vrijwel altijd een combinatie van diagnoses zal hebben. En waar slaan al die hokjes en labels trouwens op, alleen maar omdat het zo in de DSM staat? Moet je niet gewoon de mens als geheel zien met al zijn of haar door omstandigheden in de jeugd ontstane persoonlijkheidskenmerken en eigenschappen? Dat kan je toch niet in hokjes ophakken en alleen maar 1 van die hokjes behandelen?
  Ik was vorig jaar zo blij dat ik na al die jaren strijd en wachtlijsten eindelijk aan de beurt was voor een behandeling in een in (jeugd)trauma gespecialiseerde kliniek. Want ik had al zoveel mislukte pogingen achter de rug van psychologen die er na 4 sessies pas achter kwamen dat ze hier niet voor opgeleid waren en dat het ze boven de pet ging. En nu zou het dan eindelijk echt gebeuren. Maar nu loop ik dus al binnen een maand vast in de “hokjesgeest”.
  Ik wacht af wat er uit het gesprek komt en wat ze me kunnen bieden. Daarna zal ik zelf moeten beslissen.
  Dank voor je reactie en dank voor het aanbod, mijn omstandigheden zijn op dit moment niet zodanig dat ik er op in kan gaan, misschien in de toekomst.
  Lieve groetjes en veel succes met jouw missie!

 • Herman Talstra schreef:

  Test gedaan en score = 6

 • De ACE test gedaan, mijn score is 7 keer ja, was toch even schrikken. Vindt dit blog uiterst boeiend en veel wat er geschreven staat heb ik ook als gedachtengang.
  Wil nu ik gepensioneerd ben, mijn gedachten en ervaringen delen, dit helpt mij om verder te gaan. Ben niet tegen kindermishandeling, wel voor een maatschappij zonder kindermishandeling.
  Mede door dit blog van jou krijg ik weer meer moed en zelfvertrouwen om door te gaan met de door mij ingeslagen weg.

  • Dank je wel voor je reactie.
   Ik hoop toch echt dat je wél tegen kindermishandeling bent, of je nu over lichamelijke-, seksuele- of verbale mishandeling praat het heeft altijd een enorme invloed op een persoon, soms voor een heel mensen leven.

   Ben benieuwd naar je ingeslagen weg…

   Hechte groet, Esther

 • Ik zie eigenlijk alleen vragen over structurele traumatische omstandigheden. Mijn dochter heeft zeer waarschijnlijk haar trauma opgelopen door een inbraak in onze woning, toen ze nog geen 5 maanden was, dát is tenminste wat haar alter ego’s haar heel recent hebben laten zien. We hadden tot dan geen idee. Ze is momenteel thuis met een burnout, en onder behandeling bij inmiddels de tweede psycholoog, nu pas lijkt ze verder te komen. Ik zou hier heel graag meer over lezen.

  • Dank je wel voor je reactie, ook een eenmalig trauma kan een heel mensen leven voor altijd veranderen.
   Deze website heeft als onderwerp trauma en hechtingsproblemen. Op deze plek geen kennis of expertise over alter ego’s.
   Heel veel sterkte!
   Ik hoop dat je dochter de juiste benadering krijgt voor haar trauma.

 • Deborah schreef:

  Wat een interessant stuk Esther, ik was op zoek naar info over bodemloosheid bij adoptiekinderen en kwam hier terecht. Zelf geadopteerd en er was sprake van een problematische hechting, twee dochters waarbij er ook sprake is van een problematische hechting die nu pas op 9 jarige leeftijd herkend wordt (ik riep al jaren ik ben waarschijnlijk de oorzaak). Ik scoor een 5 en herken mij volledig in wat je schrijft. Met name de stress die zowel ik als mijn dochters altijd ervaren. Bij mij werd er altijd over borderline gesproken maar kreeg nooit de diagnose omdat ik er alleen trekken van zou hebben. Ik was chronisch depressief waardoor men nooit tot de kern van het probleem kwam de depressie moest eerst aangepakt worden. Ondanks dat ik nu weer in therapie moet om bepaalde patronen te doorbreken ben ik er heel erg blij mee omdat ik weet dat verandering mogelijk is.

 • Anoniem schreef:

  ACE van mezelf 1
  van mijn ex ( vermoed 5)
  van onze kinderen oudste (14 jr)ACE 4 en jongste (11 jr) ACE 5.
  Oudste diagnose ADD, waarbij ik tijdens het onderzoek aangaf dat het erg onvoorspelbaar en met tijden onveilig was door de reactie van paps, werd dit weg gewuifd. Nee hoor er is geen sprake van trauma…. zo’n onderzoek merkt dat wel op. Waarop ik nog zie dat de uitingen in gedrag van onveiligheid en ADHD vrijwel gelijk zijn. Ben ik voor mijn gevoel niet gehoord. Oudste heeft ook nog medicatie genomen met 0 effect. ( wat voor mij alleen maar een teken is dat het gaat om onveiligheid en niet om ADD).
  Ik heb overigens met man en macht geprobeerd het tij te keren in ons gezien, met gesprekken met elkaar, therapie samen, maar nooit is er echt door hem heen geprikt en werden al zijn uitspattingen weggeschoven onder het is een leerproces om niet te reageren op je triggers. Ik vraag me af, waarom we ons focussen in het beheersen van triggers, ipv op het oplossen daarvan.

  Wat kan ik doen voor onze kinderen om het te herstellen?

  • Dank je wel voor je reactie. Je stelt een hele goede vraag: Waarom focussen we ons niet op het oplossen van triggers ipv het beheersen ervan? Dat is dus precies waarom ik mijn expertise over hechtingsproblematiek ben gaan delen met anderen. Er zijn zoveel tools, methoden en strategieën om trauma en hechtingsgedrag aan te pakken. Alleen zijn veel hulpverleners niet op die manier geïnformeerd of opgeleid.

   Ik zou je adviseren om contact met ons op te nemen, ik help je graag verder.

   Hechte groet,
   Esther

   • E.H.M. van der Randen schreef:

    Hallo Esther, dank voor je reactie.
    Ik zou graag kontakt met je willen opnemen.

    • Beste Els,

     Dank je wel voor je reactie op deze post. Ik kan je helpen. Je kunt contact met mij opnemen door een mail sturen naar info@alshechtennietvanzelfgaat.nl
     Dan kunnen we een persoonlijk gesprek plannen om te kijken op welke manier ik je kan en mag helpen.

     Hechte groet,
     Esther

 • E.H.M. van der Randen schreef:

  Dit artikel bracht geen nieuwe dingen aan het licht voor mij. Mijn hele leven is er een van Overleven, gepaard gaand met depressies enz. Ik ben nu 69 en het gaat niet echt goed met mij. De ACE score is 7.
  Mijn vraag is, wat kan ik nog doen. Vele malen in therapie geweest, heeft niet echt geholpen, allen tijdelijk stoom af kunnen blazen. Ook is er geen enkele voldoende aandacht geweest voor mijn kindertijd, om dat uit te pluizen. Een weetje, mijn vader was getraumatiseerd door de oorlog (gevangen gezeten in kampen enz) en mijn moeder heeft vreselijke dingen gezien in de oorlog.
  Eerlijk gezegd weet ik niet hoe ik verder moet, wil het wel heel graag met een lichtere mindset.
  Vriendelijke groet, Els

 • Marian schreef:

  mijn score is 8. Wat ik mis aan de vragen is of je als kind ooit heb moeten zorgen voor een ouder mits dat geen stomme opmerking is. ook uiterst traumatiserend onveilig . niks krijgen v je ouder als basis vaardigheden : steun , aanmoediging, veiligheid , eten , kleding, liefde , totaal genegeerd worden etc wel moeten leveren .omgekeerde ouderkind rol. nog steeds last van en nog steeds geen goede therapeut gevonden. denk je er een te hebben gooit ie je na 3 sessies op 3-4 weken alwaar de afspraak 2 wekelijks was. gaat je veiligheid vertrouwen weer.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  >